• Chemická analýza
 • Molekulárna biológia
 • Diagnostika
 • Automatizácia
 • Analýza buniek
 • Termická analýza
 • Služby
Sme malá firma s veľkými ambíciami.
V dynamickom svete sa neustále snažíme zvyšovať svoju odbornosť, aby sme vám umožnili dvíhať vaše požiadavky v súlade s vašimi potrebami.
Od roku 1996 poskytujeme techniku a služby pre analytické, biologické a diagnostické laboratóriá.
V tejto súvislosti vykonávame:
 • veľkoobchod a maloobchod,
 • prenájom,
 • montáž a servis,
 • konzultačnú a lektorskú činnosť,
 • služby metrologického laboratória,
 • úplný kvalifikačný servis (prehliadky, validácie, kvalifikácie IQ, OQ, PQ, RQ)
Snažíme sa urobiť všetko, čo Vás (a teda aj nás) urobí profesionálne lepšími.
Ďakujeme Vám za účasť na Odborných seminároch Hermes LabSystems.
Veríme, že ste svoj čas strávili príjemne a užitočne.

Tešíme na ďalšie takéto stretnutia v októbri.
Čo keby existoval lepší a efektívnejší spôsob, ako vykonať vašu analýzu? Inteligentnejší spôsob, ktorý by umožnil skrátiť a zefektívniť čas potrebný na získanie výsledkov.
Zaneprázdnení pracovníci by sa mohli sústrediť na úlohy, ktoré prinesú laboratóriu väčšiu hodnotu. Uľahčí im to prácu, budú produktívnejší a určite aj spokojnejší. A ešte aj výsledky laboratória budú spoľahlivejšie.
Zoznámte sa s Agilent 7850 ICP-MS.
VIAC
eNews
Príprava a dávkovanie vzoriek s Headspace samplerom pomocou vyhrievanej slučky poskytuje vysokú opakovateľnosť analýz aj pre analyty s nízkou molekulovou hmotnosťou.
Vynikajúci výkon je zabezpečený pokročilým riadením prietokov a tlakov (EPC) spoločne s mimoriadne presnou reguláciou teploty.
VIAC
© Hermes LabSystems