• Chemická analýza
 • Molekulárna biológia
 • Diagnostika
 • Automatizácia
 • Analýza buniek
 • Termická analýza
 • Služby
Sme malá firma s veľkými ambíciami.
V dynamickom svete sa neustále snažíme zvyšovať svoju odbornosť, aby sme vám umožnili dvíhať vaše požiadavky v súlade s vašimi potrebami.
Od roku 1996 poskytujeme techniku a služby pre analytické, biologické a diagnostické laboratóriá.
V tejto súvislosti vykonávame:
 • veľkoobchod a maloobchod,
 • prenájom,
 • montáž a servis,
 • konzultačnú a lektorskú činnosť,
 • služby metrologického laboratória,
 • úplný kvalifikačný servis (prehliadky, validácie, kvalifikácie IQ, OQ, PQ, RQ)
Snažíme sa urobiť všetko, čo Vás (a teda aj nás) urobí profesionálne lepšími.
v utorok 14. mája 2024
Hotel Yasmin
Tyršovo nábrežie 1, Košice
vo štvrtok 16. mája 2024
Centrum Technopol
Kutlíkova 17, Bratislava
VIAC
Čo keby existoval lepší a efektívnejší spôsob, ako vykonať vašu analýzu? Inteligentnejší spôsob, ktorý by umožnil skrátiť a zefektívniť čas potrebný na získanie výsledkov.
Zaneprázdnení pracovníci by sa mohli sústrediť na úlohy, ktoré prinesú laboratóriu väčšiu hodnotu. Uľahčí im to prácu, budú produktívnejší a určite aj spokojnejší. A ešte aj výsledky laboratória budú spoľahlivejšie.
Zoznámte sa s Agilent 7850 ICP-MS.
VIAC
eNews
Príprava a dávkovanie vzoriek s Headspace samplerom pomocou vyhrievanej slučky poskytuje vysokú opakovateľnosť analýz aj pre analyty s nízkou molekulovou hmotnosťou.
Vynikajúci výkon je zabezpečený pokročilým riadením prietokov a tlakov (EPC) spoločne s mimoriadne presnou reguláciou teploty.
VIAC
© HERMES LabSystems