• Chemická analýza
 • Molekulárna biológia
 • Diagnostika
 • Automatizácia
 • Analýza buniek
 • Termická analýza
 • Služby
Sme malá firma s veľkými ambíciami.
V dynamickom svete sa neustále snažíme zvyšovať svoju odbornosť, aby sme vám umožnili dvíhať vaše požiadavky v súlade s vašimi potrebami.
Od roku 1996 poskytujeme techniku a služby pre analytické, biologické a diagnostické laboratóriá.
V tejto súvislosti vykonávame:
 • veľkoobchod a maloobchod,
 • prenájom,
 • montáž a servis,
 • konzultačnú a lektorskú činnosť,
 • služby metrologického laboratória,
 • úplný kvalifikačný servis (prehliadky, validácie, kvalifikácie IQ, OQ, PQ, RQ)
Snažíme sa urobiť všetko, čo Vás (a teda aj nás) urobí profesionálne lepšími.
Každé NOVÉ ČÍSLO LABORTOPS prináša množstvo vynikajúcich produktov od renomovaných výrobcov za atraktívne ceny. Ani to aktuálne nie je výmimkou.
PONUKA PLATÍ DO 31.12.2023
VIAC
Agilent 6475 LC/TQ vďaka sofistikovanej, ale jednoducho použiteľnej inteligencii zvyšuje rýchlosť analýz a predpovedá prípadnú potrebu budúcej údržby, čím znižuje neplánované prestoje.
Naladenie akéhokoľvek LC/MS zariadenia pre optimálny výkon môže byť zložitá a časovo náročná úloha, ale inovatívny ladiaci algoritmus pripraví Agilent 6475 LC/TQ na dosiahnutie špičkového výkonu rýchlo a bez akýchkoľvek pochybností. Inteligentné postupy využívajú techniky strojového učenia a vyhodnocujú viacero parametrov súčasne. Výsledkom je rýchlejší čas spustenia prístroja a väčšia konzistentnosť výsledkov.
Neočakávané problémy v laboratóriu a z toho vyplývajúce prestoje sú mimoriadne rušivé. Preto Agilent 6475 LC/TQ neustále monitoruje svoje vlastné vitálne funkcie a analytik má dokonalý prehľad o stave systému v reálnom čase. Softvér pre automatizáciu umožňuje naplánovať kalibráciu tak, aby bolo zariadenie pripravené na analýzu vzoriek ihneď pri vašom príchode do laboratória. Osvedčená a mimoriadne robustná technológia zaisťuje spoľahlivosť prístroja a znižuje prevádzkové náklady.
VIAC
Čo keby existoval lepší a efektívnejší spôsob, ako vykonať vašu analýzu? Inteligentnejší spôsob, ktorý by umožnil skrátiť a zefektívniť čas potrebný na získanie výsledkov.
Zaneprázdnení pracovníci by sa mohli sústrediť na úlohy, ktoré prinesú laboratóriu väčšiu hodnotu. Uľahčí im to prácu, budú produktívnejší a určite aj spokojnejší. A ešte aj výsledky laboratória budú spoľahlivejšie.
Zoznámte sa s Agilent 7850 ICP-MS.
VIAC
eNews
Príprava a dávkovanie vzoriek s Headspace samplerom pomocou vyhrievanej slučky poskytuje vysokú opakovateľnosť analýz aj pre analyty s nízkou molekulovou hmotnosťou.
Vynikajúci výkon je zabezpečený pokročilým riadením prietokov a tlakov (EPC) spoločne s mimoriadne presnou reguláciou teploty.
VIAC
Arctiko upratuje sklady a s príchodom nadchádzajúcich modelov ponúka vybrané produkty za veľmi atraktívne ceny.
Nákupom od nás získavate naviac okrem skvelého tovaru aj všetky výhody služieb od autorizovaného predajcu spoločnosti Arctiko.
VIAC
LAB LOGISTICS GROUP
LLG Lab Catalogue
VIAC
DAKO FLEX RTU
Atlas of Controls
VIAC
WEBINAR SERIES
Chromatography &
Mass Spectrometry
VIAC
WEBINAR SERIES
Spectroscopy
VIAC
WEBINAR SERIES
Cell Analysis
VIAC
© HERMES LabSystems