Analýza buniek

Merajte to, čo je pre bunky dôležité

Bunky sú komplexné a zložité systémy s viac ako 20 000 génmi, 200 000 proteínmi a tisíckami signálnych dráh, ktorých stav nie je možné naraz merať. Čo sa ale zmerať dá sú procesy, prostredníctvom ktorých bunky zabezpečujú energiu pre svoje fungovanie - bunkový metabolizmus.

Agilent riešenia pre analýzu bunkového metabolizmu umožňujú detekciu drobných bioenergetických zmien a v reálnom čase poskytujú informácie o kritických funkciách bunky podieľajúcich sa na tvorbe ATP, aktivácii, signálnych dráhach, proliferácii a biosyntéze. Posuňte sa od bežnej analýzy a odhaľte, čo Vaše bunky robia a ako sa správajú.

© Hermes LabSystems