Sekvenovanie novej generácie

Sekvenovanie novej generácie založené na hybridizácii

Cielené obohatenie v rámci metódy založenej na hybridizácii využíva próby na selekciu požadovaných sekvencií záujmu v NGS knižnici. Sekvenačné panely SureSelect sú vysoko citlivé a umožňujú detekciu jednotlivých nukleotidov, variantov v štruktúre a počte kópií, fúzií a inzercií aj delécií. S prémiovou chémiou kontinuálne vyvíjanou od roku 2009, ponúka Agilent plnú zostavu SureSelect produktov pre prípravu knižnice a cielené obohatenie, včítane exómových panelov a iných katalógových a custom panelov. Pracovný postup pre riešenie NGS zahŕňa systémy automatizácie, kontroly kvality a integrity vzoriek a softvér pre analýzu dát.

Komunitné dizajny pre NGS (Agilent Community Design)

Komunitné dizajny pre NGS sú cielené NGS dizajny vyvinuté (alebo v spolupráci s) významnými odborníkmi v rôznych oblastiach výskumu, ako sú infekčné choroby, dedičné choroby, epigenetika a exómové sekvenovanie modelových organizmov. Tieto custom NGS dizajny sú teraz k dispozícii ako katalógové dizajny vyrobené na objednávku.

Informatika pre klinickú oblasť

Alissa Reporter

Softvér Alissa Reporter je intuitívne a efektívne riešenie sekundárnej analýzy NGS. Tento softvér poskytuje vysoko výkonnú detekciu variantov s integrovaným prehliadaním genómu, zabudovaný panel kontroly kvality (QC) a bezproblémové prepojenie so softvérom Agilent Alissa Interpret. Softvér Alissa Reporter transformuje pôvodné NGS FASTQ súbory na súbory VCF. Softvér Alissa Reporter, ktorý je súčasťou platformy Agilent Alissa Clinical Informatics, bezproblémovo prenáša dáta do softvéru na terciárnu analýzu Alissa Interpret, čím vytvára plne integrovaný komplexný pracovný postup.

Alissa Interpret

Alissa Interpret je univerzálny softvér na interpretáciu genomických dát a vytváranie reportov. Zvýšte svoju produktivitu, skráťte čas spracovania a zachovajte súlad s predpismi vďaka diagnostickej platforme na terciárnu analýzu dát zo CGH alebo NGS.

© Hermes LabSystems