Klinická prietoková cytometria

Reagencie pre prietokovú cytometriu

Ponúkame široké portfólio špičkových certifikovaných a validovaných protilátok, reagencií a kitov pre prietokovú cytometriu od renomovaného výrobcu Agilent Dako. Naše monoklonálne i polyklonálne protilátky sú kompatibilné s väčšinou komerčných prietokových cytometrov.

Jednofarebné protilátky

Tieto primárne protilátky sú konjugované s jediným špecifickým fluorochrómom, pričom po konjugácií je nezreagovaná časť fluorochrómu kompletne odstránená gélovou filtráciou. Vďaka tomu dosahujú protilátky Agilent Dako vysokú kvalitu a sú ideálnou voľbou pre aplikácie v prietokovej cytometrii.

Dvojfarebné protilátky

Dvojfarebné protilátky Agilent Dako sú kombináciou dvoch špecifických primárnych protilátok značených fluorochrómami Fluoresceín Izotiokyanát (FITC) a R-Fykoerytrín (RPE). Oba fluorochrómy sú účinne excitované pri vlnovej dĺžke 488 nm, pričom emisné spektrá sú v oblastiach vlnových dĺžok 530 nm (FITC) a 570 nm (RPE).

Trojfarebné protilátky

Trojfarebné protilátky Agilent Dako MultiMixTM sú založené na kombinácii troch špecifických primárnych protilátok, kde každá z nich je značená jedným z fluorochrómov Fluoresceín Izotiokyanát (FITC), R-Fykoerytrín (RPE), Alofykokyanín (APC) a R-Fykoerytrín-kyanín5 (RPE-Cy5). Trojfarebné protilátky sú výhodným a spoľahlivým riešením pre simultánnu identifikáciu špecifických bunkových markerov, a sú navrhnuté pre prietokové cytometre vybavené excitačnými zdrojmi s vlnovou dĺžkou 488 nm (FITC, RPE a RPE-Cy5) a 633/635 nm (APC).

Sekundárne protilátky

Naše sekundárne protilátky sú navrhnuté tak, aby poskytovali optimálnu špecifickosť a minimálnu úroveň pozadia pri aplikáciách, akými sú nepriama imunofluorescencia.

Izotypové a kontrolné reagencie

Izotypové a kontrolné reagencie sú dôležitým nástrojom pri hodnotení špecifickosti imunologického farbenia. Naša firma ponúka široké portfólio izotypových reagencií založených na monoklonálných myších protilátkach proti necicavčím antigénom, ako aj kontrolné reagencie pripravené zo séra neimunizovaných králikov.

© HERMES LabSystems