Plynová chromatografia

Riešenia pre optimalizáciu vašich analýz

V ponuke máme najširšie spektrum GC a GC/MS zariadení včítane spotrebného materiálu a odbornej podpory pre ich efektívne využitie.
Je jedno, či potrebujete flexibilný a spoľahlivý chromatografický systém pre zložitý výskum, jednoduché a robustné systémy pre rutinné produkčné laboratóriá alebo rýchle a prenosné prístroje pre meranie v reálnom čase mimo laboratória.

Plynové chromatografy Agilent umožňujú moderným laboratóriám klásť výrazne vyššie požiadavky na prístrojovú techniku, ako to bolo kedykoľvek v minulosti.

© Hermes LabSystems