Atómová spektroskopia

Hodnota informácií v laboratóriu

Znalosť správnych informácií v správnom čase vám môže pomôcť prekonať každodenné starosti spôsobované zložitosťou vašich vzoriek, prístrojov a normami a predpismi, ktoré musíte dodržiavať. Pritom na neustále sa zvyšujúce požiadavky na váš čas a iné zdroje ešte často zaútočia aj rôzne iné neočakávané výzvy. Najcennejšia vec, ktorú vám vtedy analytické riešenie môže priniesť, je istota, že získavate odpovede, ktoré sú správne a v takej kvalite, ako ich potrebujete.

Na základe poznatkov zákazníkov z celého sveta vytvorila spoločnosť Agilent najucelenejšie inovatívne portfólio atómovej spektroskopie. Zahŕňa prístroje, spotrebný materiál, štandardy, služby aj softvér. Skrátka všetko, čo vám túto dôveru každodenne prináša do laboratória.

Spoľahnite sa najlepšie možné riešenia.

© Hermes LabSystems