Príprava vzoriek

Zaistite si spoľahlivé výsledky správnou prípravou vzoriek

Produkty na prípravu vzoriek vám môžu pomôcť dosiahnuť lepšie výsledky analýz a zároveň predĺžiť životnosť chromatografických kolón a iných komponentov prístroja. Čistenie a filtrácia vzoriek zjednodušujú cestu k spoľahlivým výsledkom. Ich použitie zaisťuje, že výsledky vašich analýz nebudú rušené interferenciami ani pri zložitých matriciach.

© Hermes LabSystems