Hmotnostná spektrometria

Hmotnostná spektrometria - GC/MS

Agilent je desaťročia lídrom v inováciách a výkone hmotnostných spektrometrov (MS) - od prvého stolného GC/MS prístroja až po súčasné MS/MS zariadenia (QQQ, Q-TOF).

Prístroje Agilent GC/MS poskytujú efektívnosť, flexibilitu a robustný výkon, ktoré moderné analytické laboratóriá vyžadujú pri zložitých analýzach. Analyzátory a knižnice GC/MS zjednodušujú spustenie analýzy a umožňujú vám rýchlo nastaviť metódu GC/MS pre vašu konkrétnu aplikáciu.

Hmotnostná spektrometria - LC/MS

Kvapalinová chromatografia s hmotnostnou detekciou (LC/MS) od spločnosti Agilent prináša výkonný analytický nástroj pre širokú škálu aplikácií. Kompletné pracovné postupy LC/MS obsahujú prípravu vzoriek, chromatografiu a hmotnostnú spektrometriu a softvér na získavanie vysokokvalitných údajov a ich premenu na analytický výsledok.

LC/MS zariadenia Agilent poskytujú viac než dostatočný výkon na riešenie prakticky akejkoľvek analytickej úlohy. Široká ponuka iónových zdrojov umožňuje najflexibilnejšiu detekciu zlúčenín separovateľných pomocou HPLC. Výkonný softvér spolu s databázami a knižnicami umožňujú rýchlo nastaviť LC/MS metódu pre vašu konkrétnu aplikáciu.

© Hermes LabSystems