In-situ hybridizácia

Techniky fluorescenčnej a chromogénnej "in-situ" hybridizácie (FISH a CISH) sa používajú na lokalizáciu špecifických sekvencií nukleových kyselín v DNA v bunkách tkanivových rezov alebo v cytologických preparátoch. Poskytujeme širokú škálu sond a kitov zameraných na testy prevládajúce v anatomickej patológii. Keďže hybridizačný pufor IQFISH neobsahuje zdraviu škodlivý formamid hybridizácia genómovej DNA sondy môže prebiehať v Hybridizeri mimo digestora alebo v automate Dako Omnis len za 1 až 2 hodiny. Krátky čas hybridizácie umožňuje úplné farbenie FISH za asi 4 hodiny. Úplné farbenie CISH na rezoch tkaniva fixovaných vo formalíne a zaliatych v parafíne trvá približne 5 hodín.

© HERMES LabSystems