Automatizácia

Automatizovaná manipulácia s kvapalinami

Priestorovo úsporné a flexibilné automatizované riešenia na manipuláciu s kvapalinami od spoločnosti Agilent výrazne zjednodušujú prípravu vzoriek s konzistentne vysokou presnosťou. Automatizácia umožňuje laboratóriám znížiť množstvo manuálnej práce a spracovať tak viac vzoriek pri súčasnom zvýšení reprodukovateľnosti.

Automatizácia zjednodušuje kroky špecifické pri príprave vzoriek proteínov alebo metabolitov, ale tiež genomické a NGS aplikácie. Týmto sa výrazne skracuje čas potrebný na nastavenie a vývoj protokolu. Vďaka viac ako 60 doplnkov môže byť táto výkonná otvorená platforma na manipuláciu s kvapalinami prispôsobená tak, aby slúžila širokému spektru potrieb rôznorodých aplikácií,.

© Hermes LabSystems