Hematoxylín a eozín

Efektívna, bezpečná a správna voľba pre H&E

Naše najmodernejšie riešenie H&E plne automatizuje každý krok procesu farbenia hematoxylínom a eozínom. Poskytuje prevádzkovú flexibilitu na splnenie špeciálnych potrieb laboratórií a poskytuje konzistentné, vysokokvalitné výsledky a zároveň maximalizuje produktivitu a optimalizuje využitie zdrojov.

Reagencie Dako Ready-To-Use pripravené na použitie v kombinácii so zariadením Dako CoverStainer a overenými protokolmi Dako H&E, pomáhajú redukovať manuálne procesy a výrazne zefektívniť pracovný tok. Ľahko použiteľné, vopred naplnené reagenčné fľaše minimalizujú nebezpečenstvo rozliatia. Skladovanie v uzavretých nádobách eliminuje vyparovanie a reagencie vydržia dlhšie.

Rôzni patológovia majú rôzne požiadavky na intenzitu farbenia H&E. Tri sady činidiel pre Dako CoverStainer a tri overené a prispôsobiteľné protokoly poskytnú intenzitu farbenia podľa individuálnych potrieb vášho laboratória..

H&E je najpoužívanejším diagnostickým testom v patologickom laboratóriu a kvalitne zafarbené sklíčka v intenzite, ktorú uprednostňujete, sú nevyhnutnosťou pre ich rýchle a jednoduché vyhodnocovanie.

© Hermes LabSystems