Testovanie disolúcie

Technológie pre výskum a testovanie rozpúšťania a uvoľňovania liečiv

Spoločnosť Agilent ponúka silné portfólio produktov na testovanie rozpúšťania liečiv. Systémy Cary spĺňajú harmonizované normy USP, EP a JP a integrujú najnovšie technológie pre formulovanie výrobkov a ďalšie aplikácie.

Kalibračné a overovacie systémy spoločnosti Agilent pre disolučné aplikácie pomáhajú analytikom v laboratóriách po celom svete kvalifikovať svoje disolučné zariadenia. Mechanický kvalifikačný systém 280-DS (MQS) poskytuje jedinečnú kvalifikačnú technológiu pre presnejšie informácie o systéme a ľahšiu kalibráciu fyzikálnych parametrov. Naše kalibračné a overovacie nástroje pre rozpúšťacie prístroje šetria čas a peniaze v akejkoľvek aplikácii.

© Hermes LabSystems