Mutagenéza a klonovanie

Rozsiahla ponuka produktov pre mutagenézu a klonovanie

Naše portfólio mutagenézy a klonovania zahŕňa najrýchlejšie a najnovšie generácie kitov, kompetentných buniek, vektorov a enzýmov, ktoré vám pomôžu napredovať vo vašom výskume:

  • kity pre mutagenézu urýchľujú protokol cielenej alebo náhodnej mutagenézy s vysokou účinnosťou a 100 % presnosťou a spoľahlivosťou
  • klonovacie vektory využívajú najnovšie technológie klonovania novej generácie a sú navrhnuté tak, aby zjednodušili bežne používané alebo náročné postupy klonovania a sekvenovania s vysokou rýchlosťou, spoľahlivosťou a presnosťou
  • široký sortiment kompetentných buniek zahŕňa inovatívne kmene pre každú stratégiu klonovania
© Hermes LabSystems