Vážení zákazníci,
srdečne Vás pozývame na naše tradičné semináre, ktoré sa uskutočnia už čoskoro. Tešíme sa na stretnutie s Vami,

Váš tím HERMES LabSystems
 
v utorok 16. mája 2023 o 8:45
Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1
Košice
GPSN48.729620E21.256617
vo štvrtok 18. mája 2023 o 8:45
Technopol, Kutlíkova 17
Bratislava
GPSN48.111997E17.111830

Finálny program

08:45
Registrácia účastníkov
09:00
Úvodné slovo, workshopy, novinky, služby
Ing. Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
09:15
Plynový chromatograf, konfekčný alebo na mieru?
Mgr. Paulína Galbavá, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
09:45
Prístup k projektu - obnoviteľné zdroje energie z pohľadu molekulovej spektrometrie
Ing. Michal Karabín, HERMES LabSystems, s. r. o.
10:10
Výber laboratórneho vybavenia pre výskum - skúsenosti dodávateľa
Ing. Milan Střelec, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
10:30
Prestávka
11:00
E-metódy (GC, LC) - skratkou do cieľa
Ing. František Kavecký, HERMES LabSystems, s. r. o.
11:25
Softvérové nástroje pre chromatografiu s MS a MS/MS
PaedDr. Arnold Varga, HERMES LabSystems, s. r. o.
11:50
Automatizácia v HPLC
Ing. Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
12:20
Prestávka
13:10
Termická analýza a vybrané aplikácie
Ing. Ondrej Staškovan, HERMES LabSystems, s. r. o.
13:30
Prístup k projektu - obnoviteľné zdroje energie z pohľadu atómovej spektrometrie
Ing. Michal Karabín, HERMES LabSystems, s. r. o.
13:55
Výber a príprava mobilnej fázy v HPLC
Mgr. Adela Švancárová, HERMES LabSystems, s. r. o.
14:10
Ovládnime polárne molekuly s InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18
Ing. Slavka Bakardžieva, HERMES LabSystems, s. r. o.
14:25
Ukončenie seminára, vylosovanie výhercu

Finálny program

08:45
Registrácia účastníkov
09:00
Úvodné slovo, novinky, trendy
Ing. Alžbeta Krištofíková, HERMES LabSystems, s. r. o.
Mgr. Rostislav Vacula, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
09:15
Nové komunitné dizajny pre DNA Microarray a NGS
Mgr. Rostislav Vacula, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
09:35
Biobankovanie na Slovensku - prínosy pre vedu, výskum a inovácie
doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD., Martinské centrum pre biomedicínu, JLF UK Martin
10:10
Elektroforetické nástroje kontroly kvality a integrity DNA a RNA
Mgr. Juraj Zajac, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
10:30
Prestávka
11:00
Výzvy a realizácie projektov - pohľad z rôznych strán
Ing. Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
11:25
Citlivé a rýchle merania bunkového metabolizmu
Ing. Rastislava Manduchová, HERMES LabSystems, s. r. o.
11:45
Dospelé kmeňové bunky a ich využitie v regeneračnej medicíne - úloha mikroRNA
Mgr. Henrieta Škovierová, PhD., Martinské centrum pre biomedicínu, JLF UK Martin
12:20
Prestávka
13:10
Moderné riešenia pre klinické patológie
Ing. Ivan Kadlečík, HERMES LabSystems, s. r. o.
13:30
Starostlivosť o pipety a presné pipetovanie
Ing. Patrik Vávrovič, HERMES LabSystems, s. r. o.
13:45
Výber laboratórneho vybavenia pre biologický výskum - skúsenosti dodávateľa
Ing. Milan Střelec, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
14:05
Váženie v laboratóriu - správne postupy
Ing. Ondrej Staškovan, HERMES LabSystems, s. r. o.
14:20
Ukončenie seminára, vylosovanie výhercu
Údaje označené sú povinné.
Prihlasujem sa na seminár organizovaný spoločnosťou HERMES LabSystems v termíne:
utorok 16. mája 2023
Košice
štvrtok 18. mája 2023
Bratislava
 
Navštívim prezentácie v sekcii:
Analytická chémia
Life-Sciences
Priezvisko:
Meno:
Titul:
eMail:
Telefón:
Mobil:
Organizácia:
Oddelenie:
Ulica, číslo:
Mesto:
PSČ:
Potrebujem potvrdenie o účasti pre zamestnávateľa
V zmysle zákona číslo 18/2018 Z. z. udeľujem spoločnosti HERMES LabSystems, s. r. o., súhlas so spracovaním údajov uvedených v tejto prihláške pre jej internú potrebu v súvislosti s organizáciou seminára. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.