CRISPR/Cas9

Integrovaný systém na výskum CRISPR/Cas9 in vitro

Chemicky syntetizované gRNA spoločnosti Agilent sú priemyselným štandardom pre vysokokvalitné, chemicky modifikované tzv. single guides. SureGuide kity na syntézu a kontrolu gRNA umožňujú rýchlu a jednoduchú prípravu gRNAs, ktoré môžu byť použité samostatne alebo spolu so systémom SureGuide Cas9. CRISPR knižnice umožňujú výskumníkom získať dokonalé vstupné sekvencie. The SureVector CRISPR library cloning kity poskytujú reagencie na prípravu knižnice lentivírusových plazmidov na in vivo expresiu sekvencií gRNA. CRISPR Cas9 endonukleázový kit umožňuje in vitro klonovanie veľkých génov alebo DNA fragmentov bez obmedzení spôsobených bežnými reštrikčnými enzýmami alebo vernosťou PCR.

© Hermes LabSystems