Kontakty
OBCHODNÉ MENO
HERMES LabSystems, s. r. o.
SÍDLO
Púchovská 12, 83106 Bratislava
IČO
35693487
IČ DPH
SK2020310083
OBCHODNÝ REGISTER
Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sro., Vložka č. 11272/B
TELEFÓN
+421‑2‑4488 2954, +421‑2‑4920 6938
BANKOVÉ SPOJENIE
Tatra Banka, a. s., Hodžovo nám. 1, 81106 Bratislava
BIC (SWIFT): TATRSKBX
EUR účet: SK91 1100 0000 0026 2604 0775
USD účet: SK10 1100 0000 0028 2302 0036
×
Ján
Hrouzek
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Ján
Hrouzek
, PhD., DBA
Konateľ spoločnosti
Obchodný manažér
+421 905 400 480
QR QR
Chemická analýza
×
Michal
Karabín
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Michal
Karabín
Manažér skupiny Chemická analýza
+421 917 171 116
QR QR
×
Slavka
Bakardžieva
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Slavka
Bakardžieva
Chemická analýza
+421 917 409 210
QR QR
×
Paulína
Galbavá
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Mgr.
Paulína
Galbavá
, PhD.
Chemická analýza
+421 905 443 214
QR QR
×
Rastislav
Hazucha
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Rastislav
Hazucha
, MPH
Chemická analýza
×
František
Kavecký
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
František
Kavecký
Chemická analýza
Biológia a diagnostika
×
Rostislav
Vacula
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Mgr.
Rostislav
Vacula
, PhD.
Manažér skupiny Biológia a diagnostika
×
Ľubica
Kulíšková
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Ľubica
Kulíšková
, CSc.
Diagnostika
×
Rastislava
Manduchová
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Rastislava
Manduchová
Biológia
×
Marcela
Žampová
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Mgr.
Marcela
Žampová
Diagnostika
+421 908 397 546
QR QR
Laboratórne zariadenia
×
Milan
Střelec
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Milan
Střelec
, PhD.
Manažér skupiny Laboratórne zariadenia
+421 918 888 468
QR QR
×
Martin
Cyprich
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Mgr.
Martin
Cyprich
Laboratórne zariadenia
+421 908 733 119
QR QR
×
Norbert
Plančár
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Norbert
Plančár
Laboratórne zariadenia
+421 918 989 608
QR QR
×
Ondrej
Staškovan
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Ondrej
Staškovan
Termická analýza, Laboratórne zariadenia
×
POŽIADAVKA NA SERVIS
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
POŽIADAVKA NA SERVIS
+421 918 792 537
QR QR
×
Ján
Majer
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Mgr.
Ján
Majer
Manažér oddelenia podpory zákazníkov
+421 918 792 537
QR QR
×
Adrián
Bajnok
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Adrián
Bajnok
Servis, podpora
+421 918 902 459
QR QR
×
Ivan
Kadlečík
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Ivan
Kadlečík
Servis, podpora
+421 917 912 407
QR QR
×
Zuzana
Keršňáková
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Zuzana
Keršňáková
Servis, podpora
×
Marek
Kulich
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Marek
Kulich
Servis, podpora
+421 905 658 708
QR QR
×
Tomáš
Pilka
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Mgr.
Tomáš
Pilka
, PhD.
Servis, podpora
+421 905 645 559
QR QR
×
Adela
Švancárová
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Mgr.
Adela
Švancárová
Servis, podpora
×
Arnold
Varga
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
PaedDr.
Arnold
Varga
Servis, podpora
+421 915 718 503
QR QR
×
Maroš
Varga
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Maroš
Varga
Servis, podpora
+421 918 371 166
QR QR
×
Juraj
Zajac
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Mgr.
Juraj
Zajac
, PhD.
Servis, podpora
+421 905 850 277
QR QR
×
Patrik
Vávrovič
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Patrik
Vávrovič
Manažér laboratória
+421 917 606 368
QR QR
×
Katarína
Klaučová
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Katarína
Klaučová
Back-office manažér
×
Diana
Ambrušová
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Diana
Ambrušová
Projekty
+421 918 585 692
QR QR
×
Silvia
Korinková
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Ing.
Silvia
Korinková
Admin, objednávky
×
Lucia
Urban
Oskenujte QR kód a uložte si vizitku
Lucia
Urban
Admin, objednávky
+421 917 592 988
QR QR

Staňte sa súčasťou pozitívne motivovaného tímu pracujúceho s unikátnymi technológiami

Hermes LabSystems je dodávateľom špičkových laboratórnych riešení v oblasti chémie, biológie, genomiky a patologickej diagnostiky.

Spoločnosť bola založená v roku 1996 s cieľom distribuovať produkty bývalej divízie analytickej chémie Hewlett-Packard. Vtedy sme ešte netušili, že po niekoľkých rokoch existencie sa staneme jedným z najvýznamnejších hráčom na trhu technológií pre analytickú chémiu a neskôr aj molekulárnu biológiu a genomiku.

Po strategickom rozdelení Hewlett-Packard a vytvorení spin-off spoločnosti Agilent Technologies v roku 1999 sme sa stali jej autorizovaným distribútorom v oblasti analytickej chémie, genomiky a molekulárnej biológie. Pozdejšia akvizícia dánskej spoločnosti Dako nám v rámci existujúcej spolupráce s Agilent Technologies priniesla do portfólia patologickú diagnostiku. Neskôr sme sa stali distribútorom produktov spoločnosti Netzsch v oblasti termickej analýzy a tiež akcionárom jedného z najväčších dodávateľov laboratórnych potrieb v Európe - Lab Logistics Group (LLG).

Náš pozitívne zmýšľajúci tím s rozsiahlymi znalosťami a skúsenosťami v kombinácii s unikátnymi technológiami našich partnerov pomáha našim zákazníkom spoľahlivo dosahovať tie najkvalitnejšie výsledky v oblasti analytickej chémie, termickej analýzy, molekulárnej biológie, genomiky a patologickej diagnostiky. Náš trhový prístup je určený inováciami, flexibilitou, kvalitou a zameraním na zákazníka. Naším cieľom je slúžiť verejným aj súkromným klientom na najvyššej možnej úrovni a odbornosti tak, aby sa stali najlepšími vo svojom odbore.

V súčasnosti hľadáme do nášho tímu nových kolegov na nasledujúce pozície:

© HERMES LabSystems