PCR a q-PCR

PCR produkty pre rýchlejšie dosiahnutie kvalitných výsledkov

Portfólio produktov pre PCR vám pomôže rýchlejšie získať kvalitné výsledky. Patria sem enzýmy a PCR master-mixy, kity a reagencie, kity na čistenie a izoláciu nukleových kyselín, referenčné materiály a kontrolné reagencie a rôzne plasty a spotrebný materiál pre PCR.

Softvér

Ponúkame RFLP decoder software pre Agilent DNA Fish ID Solution určený pre testovanie autenticity produktov z rýb. Analýza polymorfizmov dĺžky restrikčných fragmentov (RFLP) je kľúčová pre riešenie Agilent DNA Fish ID. RFLP decoder software priraďuje zodpovedajúce RFLP profily k správnym druhom rýb, čím eliminuje nutnosť manuálneho spracovania dát.

Real-Time PCR (q-PCR)

Zoznámte sa so zariadeniami pre real-time PCR, ktoré prinášajú rýchlosť, presnosť a flexibilitu. Prístroje AriaDx a AriaMx sú plne integrované systémy na kvantitatívnu PCR amplifikáciu, detekciu a analýzu údajov. Sú určené predovšetkým na analýzu génovej expresie, genotypizáciu/možnosť HRM (v prípade AriaMx), validáciu microarray údajov, kvantifikáciu NGS, monitorovanie nukleových kyselín, detekciu vzácnych alel, detekciu patogénov, analýzu metylácie DNA a podobne.

AriaMx Real-time PCR System zvyšuje vašu produktivitu vďaka svojmu jedinečnému modulárnemu a flexibilnému dizajnu, intuitívnemu dotykovému rozhraniu, pokročilým, jednoducho použiteľným reportom a viac ako 120 atribútom monitorovaným prostredníctvom vstavanej diagnostiky, ktorá vám pomôže predísť prípadným problémom s testom alebo prístrojom samotným.

© Hermes LabSystems