Molekulová spektroskopia

Široké portfólio, vysoký výkon, presnosť a flexibilita

Pre laboratóriá zaoberajúce sa materiálovým výskumom, priemyselným výskumom a vývojom, riadením kvality, akademickým výskumom alebo vývojom liečiv ponúka Agilent v oblasti molekulovej spektroskopie mimoriadne široké portfólio prístrojov.

Vďaka vyše 60-ročným skúsenostiam Agilent prináša prístroje pre UV-Vis-NIR, FTIR, a fluorescenčnú spektroskopiu vyvinuté tak, aby pomáhali pri výskume, charakterizácii a testovaní rôznych tuhých, kvapalných, organických aj anorganických materiálov.

Využite možnosti výkonných, vysoko produktívnych zariadení s jednoduchou obsluhou pre získavanie trvalo spoľahlivých výsledkov.

© Hermes LabSystems