Mikrovlnné systémy

Inovatívne mikrovlnné systémy

logo MILESTONE

Vďaka najinovatívnejším technológiám je Milestone uznávaným lídrom v oblasti mikrovlnnej prístrojovej technológie s množstvom patentov a viac ako 20 000 prístrojmi na prípravu vzoriek nainštalovanými po celom svete. Nachádzajú sa vo veľkých aj malých výskumných inštitúciách, laboratóriách prvkovej analýzy, ako aj univerzitách a priemyselných laboratóriách.

Špičková technológia prípravy vzoriek v kombinácii s rýchlym a pohotovým servisom a podporou aplikácií umožňuje spoločnosti Milestone poskytnúť svojim zákazníkom najvyššiu možnú návratnosť investícií. Záväzkom spoločnosti je neustále prinášať vedeckým aj priemyselným komunitám najefektívnejšie, najbezpečnejšie a najproduktívnejšie prístroje na mikrovlnnú digesciu pre ICP analýzu, mikrovlnnú extrakciu, mikrovlnnú syntézu a mikrovlnné spaľovanie.

© Hermes LabSystems