logo Hermes eNews
Odborný seminár
! ŽIADNE VLOŽNÉ !
Naše tradičné semináre sa uskutočnia už čoskoro a my sa už teraz tešíme na stretnutie.
v utorok 11. októbra 2022 o 8:45
Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1
Košice
GPSN48.729620E21.256617
vo štvrtok 13. októbra 2022 o 8:45
Technopol, Kutlíkova 17
Bratislava
GPSN48.111997E17.111830
Finálny program
 • 08:45
  Registrácia účastníkov
 • 09:00
  Úvodné slovo, workshopy, novinky, služby
  Ján Hrouzek, PhD., Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 09:15
  Čo urobím? Gordický uzol v HPLC
  Mgr. Tomáš Pilka, PhD., Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 09:45
  Spektrometria pre moderné aplikácie
  Ing. Michal Karabín, Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 10:10
  Pravidlá výberu GC kolóny
  Ing. Slavka Bakardžieva, Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 10:30
  Prestávka
 • 11:00
  Úskalia analýzy účinných látok/nečistôt vo výživových doplnkoch (pomocou techník SFE, GC, LC)
  Paulína Galbavá, PhD., Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 11:25
  Váženie - správne postupy
  Ing. Ondrej Staškovan, Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 11:50
  Spravujme dáta jednoducho
  Ján Hrouzek, PhD., Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 12:20
  Prestávka
 • 13:10
  Efektivita pri analýze kovov
  Ing. Michal Karabín, Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 13:40
  Ako využiť naplno možnosti trojitého kvadrupólu (GC, LC)
  Ing. František Kavecký, Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 14:05
  Výber (drobného) laboratórneho vybavenia - skúsenosti dodávateľa
  Ing. Milan Střelec, PhD., Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 14:20
  Vylosovanie výhercu a ukončenie seminára
 
 Finálny program sekcie na stiahnutie (.pdf)
Finálny program
 • 08:45
  Registrácia účastníkov
 • 09:00
  Úvodné slovo
  Ing. Alžbeta Krištofíková, Hermes LabSystems, s. r. o.
  Mgr. Rostislav Vacula, PhD., Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 09:10
  Imunohistochémia v patológii ako dôležitá cesta k cielenej liečbe onkopacienta
  RNDr. Lucia Fröhlichová, PhD., UN L. Pasteura Košice
 • 10:00
  Optimalizácia prípravy IHC preparátov
  Ing. Ivan Kadlečík, Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 10:30
  Prestávka
 • 11:00
  Metódy hodnotenia kvality vzoriek DNA a RNA - príklady pre biobanky
  Mgr. Rostislav Vacula, PhD., Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 11:30
  Trendy a novinky pro výzkum a diagnostiku nádorových onemocnění od Agilent Technologies
  Dr. Jakub Rázga, Agilent Technologies
 • 12:20
  Prestávka
 • 13:10
  Digitalizácia v patológii
  Mgr. Juraj Zajac, PhD., Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 13:40
  Kappa a Lambda reagencie ako zlatý štandard pre prietokovú cytometriu v klinickej praxi
  Ing. Rastislava Manduchová, Hermes LabSystems, s. r. o.
 • 14:00
  Zabezpečenie laboratórnych podmienok ako predpoklad úspešnej diagnostiky
  Ing. Milan Střelec, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 14:20
  Vylosovanie výhercu a ukončenie seminára
 
 Finálny program sekcie na stiahnutie (.pdf)
Predbežný program:
 • Predbežný názov
 • Predbežný názov
 • Predbežný názov
 • Predbežný názov
Prednášajúci:
 • Ondrej Staškovan
Údaje označené sú povinné.
Prihlasujem sa na seminár organizovaný spoločnosťou HERMES LabSystems v termíne:
 utorok 11. októbra 2022, Košice
 štvrtok 13. októbra 2022, Bratislava
 
Navštívim prezentácie v sekcii:
Analytická chémia
Life-Sciences
Priezvisko:
Meno:
Titul:
eMail:
Telefón:
Mobil:
Organizácia:
Oddelenie:
Ulica, číslo:
Mesto:
PSČ:
 Potrebujem potvrdenie o účasti pre zamestnávateľa
V zmysle zákona číslo 18/2018 Z. z. udeľujem spoločnosti HERMES LabSystems, s. r. o., súhlas so spracovaním údajov uvedených v tejto prihláške pre jej internú potrebu v súvislosti s organizáciou seminára. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.