logo Hermes
Odborný seminár
! Ž I A D N E V L O Ž N É !
Srdečne Vás pozývame na naše tradičné semináre, ktoré sa uskutočnia:
v utorok 17. mája 2022 o 8:45
Hotel Yasmin, Tyršovo nábr. 1
Košice
GPS N 48.729620 E 21.256617
vo štvrtok 19. mája 2022 o 8:45
Technopol, Kutlíkova 17
Bratislava
GPS N 48.111997 E 17.111830
Nakoľko sme sa v minulom roku stali zástupcom spoločnosti NETZSCH - Gerätebau GmbH pre Slovenskú republiku, rozhodli sme sa vytvoriť ďalšiu sekciu - Termická analýza.
Finálny program
 • 08:45
  Registrácia účastníkov
 • 09:00
  Úvodné slovo, workshopy, novinky, služby
  Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 09:20
  Riešenia analýzy plynov pomocou GC
  Paulína Galbavá, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 09:50
  Používajme GC-QTOF, 10 dôvodov
  Ing. František Kavecký, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 10:10
  Netypické využitie analytických metód - Knihy
  Ing. Ondrej Híreš, Slovenská národná knižnica
 • 10:30
  Prestávka
 • 11:00
  Význam kalibrácie meradiel veličín T, m, V
  Ing. Patrik Vávrovič, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 11:20
  Analýza anorganických nanomateriálov
  Ing. Michal Karabín, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 11:50
  Zavádzanie metód analýzy PFAS na LC-MSMS
  Mgr. Tomáš Pilka, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 12:20
  Prestávka
 • 13:10
  Analýza mikroplastov
  Ing. Michal Karabín, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 13:35
  Vyberáme klimatickú komoru
  Ing. Milan Střelec, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 13:55
  Výber konektorov pre kvapalinový chromatograf
  Ing. Slavka Bakardžieva, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 14:15
  Ukončenie seminára, vylosovanie výhercu
 
 Finálny program sekcie na stiahnutie (.pdf)
Finálny program
 • 08:45
  Registrácia účastníkov
 • 09:00
  Úvodné slovo a novinky pre oblasť Life Sciences
  Mgr. Rostislav Vacula, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 09:10
  Využitie komparatívnej genómovej hybridizácie v diagnostike geneticky podmienených ochorení
  RNDr. Miroslav Tomka, PhD., Lekárska fakulta UK Bratislava
 • 09:55
  Automatizácia SureSelect protokolov s využitím Magnis NGS Prep System
  Mgr. Juraj Zajac, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 10:30
  Prestávka
 • 11:00
  Agilent Community Designs - program pre microarray a NGS riešenia
  Mgr. Rostislav Vacula, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 11:30
  Agilent Seahorse XF Pro - unikátna analýza bunkového metabolizmu
  Ing. Rastislava Manduchová, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 11:55
  Monitorovanie koronavírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách
  Ing. Veronika Janská, PhD., Výskumný ústav vodného hospodástva
 • 12:20
  Prestávka
 • 13:10
  Farmaceutické a medicínske aplikácie centrifúg
  Ing. Ivan Kadlečík, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 13:30
  CO2 inkubátory - novinky a trendy
  Ing. Roman Kováčik, PhD., Memmert Central Europe s. r. o.
 • 14:00
  Kalibračný servis a správna pipetovacia prax
  Ing. Leoš Vyskočil, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 14:15
  Ukončenie seminára, vylosovanie výhercu
 • 08:45
  Registrácia účastníkov
 • 09:00
  Úvodné slovo a novinky pre oblasť Life Sciences
  Mgr. Rostislav Vacula, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 09:10
  Využitie komparatívnej genómovej hybridizácie v diagnostike geneticky podmienených ochorení
  RNDr. Miroslav Tomka, PhD., Lekárska fakulta UK Bratislava
 • 09:40
  Automatizácia SureSelect protokolov s využitím Magnis NGS Prep System
  Mgr. Juraj Zajac, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 10:00
  Agilent Community Designs - program pre microarray a NGS riešenia
  Mgr. Rostislav Vacula, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 10:30
  Prestávka
 • 11:00
  Agilent Seahorse XF Pro - unikátna analýza bunkového metabolizmu
  Ing. Rastislava Manduchová, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 11:25
  Monitorovanie koronavírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách
  Ing. Veronika Janská, PhD., Výskumný ústav vodného hospodástva
 • 11:50
  Zmeny cirkulujúcich miRNA po otrase mozgu u športovcov - metodológia analýzy RNA
  RNDr. Martin Čente, PhD., Neuroimunologický ústav SAV
 • 12:20
  Prestávka
 • 13:10
  Farmaceutické a medicínske aplikácie centrifúg
  Ing. Ivan Kadlečík, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 13:30
  CO2 inkubátory - novinky a trendy
  Ing. Roman Kováčik, PhD., Memmert Central Europe s. r. o.
 • 14:00
  Kalibračný servis a správna pipetovacia prax
  Ing. Leoš Vyskočil, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 12:20
  Ukončenie seminára, vylosovanie výhercu
Finálny program
 • 08:45
  Registrácia účastníkov
 • 09:00
  Úvodné slovo
  Ing. Alžbeta Krištofíková, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 09:10
  Techniky termickej analýzy spoločnosti NETZSCH od -260 °C až do 2800 °C
  Ing. Ondrej Staškovan, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 09:20
  Termická analýza polymérov, kontrola kvality
  RNDr. Miroslav Kule, NETZSCH Česká republika s. r. o.
 • 09:40
  Stanovenie rýchlosti uvoľňovania tepla a súvisiaca požiarna bezpečnosť
  Ing. Jiři Kudrna, NETZSCH Česká republika s. r. o.
 • 10:10
  Spojený systém na analýzu odplynov po meraní STA
  RNDr. Igor Čulák, CsC., ANAMET Slovakia s. r. o.
 • 10:30
  Prestávka
 • 11:00
  Praktické skúsenosti s využitím DSC analýzy pri výrobe masterbatchov
  Ing. Jozef Kutný ml., Unicol s. r. o.
 • 11:20
  Termická analýza kovov po intenzívnych plastických deformáciách
  Ing. Róbert Kočíško, PhD., Technick univerzita v Košiciach
 • 11:40
  Aplikácia metód termickej analýzy pri charakterizácii vzoriek z oblasti chemických vied a geovied
  RNDr. Lenka Findoráková, PhD., Ústav geotechniky SAV
 • 12:00
  Termická analýza v materiálovej fyzike
  Mgr. Vitaliy Antal, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV
 • 12:20
  Prestávka
 • 13:10
  Praktické merania a príprava vzorky pre techniku DSC
  Dr. Hilary Smogor, Netzsch Instrumenty Sp. z o. o.
 • 14:15
  Ukončenie seminára, vylosovanie výhercu
 • 08:45
  Registrácia účastníkov
 • 09:00
  Úvodné slovo
  Ing. Alžbeta Krištofíková, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 09:10
  Techniky termickej analýzy spoločnosti NETZSCH od -260 °C až do 2800 °C
  Ing. Ondrej Staškovan, HERMES LabSystems, s. r. o.
 • 09:20
  Termická analýza polymérov, kontrola kvality
  RNDr. Miroslav Kule, NETZSCH Česká republika s. r. o.
 • 09:40
  Stanovenie rýchlosti uvoľňovania tepla a súvisiaca požiarna bezpečnosť
  Ing. Jiři Kudrna, NETZSCH Česká republika s. r. o.
 • 10:10
  Spojený systém na analýzu odplynov po meraní STA
  RNDr. Igor Čulák, CsC., ANAMET Slovakia s. r. o.
 • 10:30
  Prestávka
 • 11:00
  Aplikácia viacúčelovej kombinácie TA/ TD/GC-MS
  Ing. Aleš Ház, PhD., FCHPT STU
 • 11:20
  Využitie TGA pri analýze vulkanizátov
  Ing. Roman Brescher, PhD., Continental Matador Rubber, s. r. o.
 • 11:40
  Skúmanie teplotného správania hlinitanových skiel
  Ing. Anna Prnová, PhD., Trenčianska univerzita Alezandra Dubčeka v Trenčíne
 • 11:40
  STA analýza pri výskume anorganických materiálov
  Ing. Zuzana Netriová, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV
 • 12:20
  Prestávka
 • 13:10
  Praktické merania a príprava vzorky pre techniku DSC
  Dr. Hilary Smogor, Netzsch Instrumenty Sp. z o. o.
 • 14:15
  Ukončenie seminára, vylosovanie výhercu
Údaje označené sú povinné.
Prihlasujem sa na seminár organizovaný spoločnosťou HERMES LabSystems v termíne:
 utorok 17. mája 2022, Košice
 štvrtok 19. mája 2022, Bratislava
 
Navštívim prezentácie v sekcii:
Analytická chémia
Life-Sciences
Termická analýza
Priezvisko:
Meno:
Titul:
eMail:
Telefón:
Mobil:
Organizácia:
Oddelenie:
Ulica, číslo:
Mesto:
PSČ:
 Potrebujem potvrdenie o účasti pre zamestnávateľa
V zmysle zákona číslo 18/2018 Z. z. udeľujem spoločnosti HERMES LabSystems, s. r. o., súhlas so spracovaním údajov uvedených v tejto prihláške pre jej internú potrebu v súvislosti s organizáciou seminára. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.