Vážení zákazníci,
rezervujte si vo svojich kalendároch čas na užitočne a zároveň príjemne strávený pracovný deň v spoločnosti bývalých, terajších (a možno aj budúcich) kolegov, spolužiakov, priateľov či známych!
Srdečne Vás pozývame na naše tradičné semináre, ktoré sa uskutočnia už čoskoro.
Tešíme sa na stretnutie,
Váš tím HERMES LabSystems
v utorok 10. októbra 2023 o 8:45
Hotel Yasmin
Tyršovo nábrežie 1, Košice
GPSN48.729620E21.256617
vo štvrtok 12. októbra 2023 o 8:45
Centrum Technopol
Kutlíkova 17, Bratislava
GPSN48.111997E17.111830
09:00
Úvodné slovo, workshopy, novinky, služby.
Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
09:15
Áno preventívnym prehliadkam a kvalifikáciám.
Mgr. Tomáš Pilka, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
09:40
Kde sú moje peniaze? ICP OES a výkon.
Ing. Michal Karabín, HERMES LabSystems, s. r. o.
10:00
Hermes riešenia a energetika budúcnosti.
Ing. František Kavecký, HERMES LabSystems, s. r. o.
11:00
Slon alebo ihla v kope sena? Výhody modernej ionizácie v GC.
Paulína Galbavá, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
11:25
Cesta vzorky kvapalinovým chromatografom
Mgr. Adela Švancárová, HERMES LabSystems, s. r. o.
11:40
Revident LC-QTof / IDL mýtus a skúsenosti.
Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
13:10
GCMS - chlieb náš každodenný.
Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
13:40
Tipy, triky a využitie UV Vis spektrometrie.
Ing. Michal Karabín, HERMES LabSystems, s. r. o.
14:10
Príprava vzorky - S01 E01.
Ing. Slavka Bakardžieva, HERMES LabSystems, s. r. o.
09:00
Úvodné slovo, novinky, služby.
Mgr. Rostislav Vacula, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
09:15
Technológia na detekciu zmien v bunkovom metabolizme v živých bunkách.
doc. RNDr. Katarína Štroffeková, PhD., UPJŠ Košice
10:05
Kvalifikácia vzoriek cfDNA ako predpoklad dôveryhodnej NGS analýzy.
Mgr. Rostislav Vacula, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
11:00
Hermes služby - čo kupujem?
Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
11:20
Efficient and Reliable Nucleic Acid Analysis and Quality Control for Diverse Applications - Fragment Analyzer
Dr. Samina Kaufmann, Agilent Technologies
12:00
Efficient and Reliable Nucleic Acid Analysis and Quality Control for Diverse Applications - Specific Purposes
Dr. Samina Kaufmann, Agilent Technologies
13:10
Význam DNA Microarray v ére NGS.
Ing. Rastislava Manduchová, HERMES LabSystems, s. r. o.
13:20
Nové HT CGH custom microarraye.
Ing. Rastislava Manduchová, HERMES LabSystems, s. r. o.
13:30
Digitalizácia v klinickej diagnostike.
Mgr. Juraj Zajac, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
13:50
Automatizovaný monitoring laboratórneho prostredia.
Ing. Patrik Vávrovič, HERMES LabSystems, s. r. o.
09:00
Úvodné slovo, novinky, služby.
Mgr. Rostislav Vacula, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
09:15
Agilent Solutions for CGH and NGS - Community Designs.
Dr. Martin Judex, Agilent Technologies
09:50
Kvalifikácia vzoriek cfDNA ako predpoklad dôveryhodnej NGS analýzy.
Mgr. Rostislav Vacula, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
10:15
Agilent Solutions for CGH and NGS - Automation and Data Analysis.
Dr. Martin Judex, Agilent Technologies
11:00
Hermes služby - čo kupujem?
Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
11:20
Efficient and Reliable Nucleic Acid Analysis and Quality Control for Diverse Applications - Fragment Analyzer
Dr. Samina Kaufmann, Agilent Technologies
12:00
Efficient and Reliable Nucleic Acid Analysis and Quality Control for Diverse Applications - Specific Purposes
Dr. Samina Kaufmann, Agilent Technologies
13:10
Význam DNA Microarray v ére NGS.
Ing. Rastislava Manduchová, HERMES LabSystems, s. r. o.
13:20
Nové HT CGH custom microarraye.
Ing. Rastislava Manduchová, HERMES LabSystems, s. r. o.
13:30
Digitalizácia v klinickej diagnostike.
Mgr. Juraj Zajac, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
13:50
Automatizovaný monitoring laboratórneho prostredia.
Ing. Patrik Vávrovič, HERMES LabSystems, s. r. o.
09:00
Úvodné slovo.
Ing. Alžbeta Krištofíková, HERMES LabSystems, s. r. o.
09:10
Netzsch - Analysing and Testing na Slovensku.
Ing. Ondrej Staškovan, HERMES LabSystems, s. r. o.
09:20
DMA - aplikácie a trendy.
Dr. Ralf Franke, Netzsch GmbH
09:55
Analýza odplynov - prepojenie TGA/DSC a Agilent GC/MS v praxi.
Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
11:00
DSC - aplikácie a trendy
Ing. Ondrej Staškovan, HERMES LabSystems, s. r. o.
11:25
Neo Kinetics - nástroj na modelovanie procesov
Ing. Jiří Kudrna, NETZSCH Česká republika s. r. o.
12:00
Praktické skúsenosti s využitím DSC analýzy pri výrobe masterbatchov.
Ing. Jozef Kutný, UNICOL s. r. o.
13:10
Aplikácia metód TG/DTG/DTA na štúdium pôdnej organickej hmoty a iné zaujímavosti z termoanalýzy.
RNDr. Lenka Findoráková, PhD., Ústav geotechniky SAV
13:30
Termická analýza kovov po intenzívnych plastických deformáciách.
Ing. Róbert Kočiško, PhD., Technická univerzita Košice
13:50
Užívateľské skúsenosti s technikou STA a MS.
Mgr. Veronika Kuchárová, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV
14:10
Výzvy projektu - pohľad z rôznych strán.
Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
09:00
Úvodné slovo.
Ing. Alžbeta Krištofíková, HERMES LabSystems, s. r. o.
09:10
Netzsch - Analysing and Testing na Slovensku.
Ing. Ondrej Staškovan, HERMES LabSystems, s. r. o.
09:20
DMA - aplikácie a trendy.
Dr. Ralf Franke, Netzsch GmbH
09:55
Analýza odplynov - prepojenie TGA/DSC a Agilent GC/MS v praxi.
Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
11:00
DSC - aplikácie a trendy
Ing. Ondrej Staškovan, HERMES LabSystems, s. r. o.
11:25
Neo Kinetics - nástroj na modelovanie procesov
Ing. Jiří Kudrna, NETZSCH Česká republika s. r. o.
12:00
Zaujímavé aplikácie využitia TA - skúsenosti užívateľa.
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc., FCHPT STU
13:10
Užívateľské skúsenosti s technikou STA pri anorganických materiáloch.
Ing. Blanka Kubíková, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV
13:30
Získavanie spoľahlivých dát v termickej analýze skiel.
Ing. Anna Prnová, PhD., Trenčianska univerzita A. Dubčeka
13:50
Možnosti využitia TG/DSC-MS na charakterizáciu materiálov.
Ing. Anna Vykydalová, PhD., Ústav polymérov SAV
14:10
Výzvy projektu - pohľad z rôznych strán.
Ján Hrouzek, PhD., HERMES LabSystems, s. r. o.
Údaje označené sú povinné.
Prihlasujem sa na seminár organizovaný spoločnosťou HERMES LabSystems:
Navštívim prezentácie v sekcii:
logo Agilent logo Netzsch logo LLG
© HERMES LabSystems