logo Hermes eNews
Odborný seminár
! ŽIADNE VLOŽNÉ !
Srdečne Vás pozývame na naše tradičné semináre, ktoré sa uskutočnia:
v utorok 11. októbra 2022 o 8:45
Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1
Košice
GPSN48.729620E21.256617
vo štvrtok 13. októbra 2022 o 8:45
Technopol, Kutlíkova 17
Bratislava
GPSN48.111997E17.111830
TÉMY PREDNÁŠOK
 • Pravidlá výberu GC kolóny
  Ing. Slavka Bakardžieva
 • Ako využiť naplno možnosti trojitého kvadrupólu (GC, LC)
  Ing. František Kavecký
 • Spektrometria pre moderné aplikácie
  Ing. Michal Karabín
 • Úskalia analýzy účinných látok/nečistôt vo výživových doplnkoch (pomocou techník SFE, GC, LC)
  Mgr. Paulína Galbavá, PhD.
 • Spravujme dáta jednoducho
  Ing. Ján Hrouzek, PhD.
 • Čo urobím? Gordický uzol v HPLC
  Mgr. Tomáš Pilka, PhD.
 • Váženie - správne postupy
  Ing. Ondrej Staškovan
 • Výber (drobného) laboratórneho vybavenia - skúsenosti dodávateľa
  Ing. Milan Střelec, PhD.
 • Efektivita pri analýze kovov
  Ing. Michal Karabín
TÉMY PREDNÁŠOK
 • Metódy hodnotenia kvality vzoriek DNA a RNA - príklady pre biobanky
  Mgr. Rostislav Vacula, PhD.
 • Kappa a Lambda reagencie ako zlatý štandard pre prietokovú cytometriu v klinickej praxi
  Ing. Rastislava Manduchová
 • Imunohistochémia v patológii ako dôležitá cesta k cielenej liečbe onkopacienta
  RNDr. Lucia Fröhlichová, PhD.
 • Trendy a novinky pro výzkum a diagnostiku nádorových onemocnění od Agilent Technologies
  Dr. Jakub Rázga
 • Optimalizácia prípravy IHC preparátov
  Ing. Ivan Kadlečík
 • Digitalizácia v patológii
  Mgr. Juraj Zajac, PhD.
 • Zabezpečenie laboratórnych podmienok ako predpoklad úspešnej diagnostiky
  Ing. Milan Střelec, PhD.
Predbežný program:
 • Predbežný názov
 • Predbežný názov
 • Predbežný názov
 • Predbežný názov
Prednášajúci:
 • Ondrej Staškovan
Údaje označené sú povinné.
Prihlasujem sa na seminár organizovaný spoločnosťou HERMES LabSystems v termíne:
 utorok 11. októbra 2022, Košice
 štvrtok 13. októbra 2022, Bratislava
 
Navštívim prezentácie v sekcii:
Analytická chémia
Life-Sciences
Priezvisko:
Meno:
Titul:
eMail:
Telefón:
Mobil:
Organizácia:
Oddelenie:
Ulica, číslo:
Mesto:
PSČ:
 Potrebujem potvrdenie o účasti pre zamestnávateľa
V zmysle zákona číslo 18/2018 Z. z. udeľujem spoločnosti HERMES LabSystems, s. r. o., súhlas so spracovaním údajov uvedených v tejto prihláške pre jej internú potrebu v súvislosti s organizáciou seminára. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.