Logo Hermes
Logo Hermes
Program - LifeSciences sekcia
08.10.2019 - utorok, Hotel Yasmin Košice - prezentácie 09:00 – 13:45
10.10.2019 - štvrtok, City Hotel Bratislava - prezentácie 09:00 – 13:45
08:45
Registrácia účastníkov
09:00
Úvodné slovo
Mgr. Rostislav Vacula, PhD. a Slávka Drahošová, Hermes LabSystems, s. r. o.
09:10
Cesta od výzkumu k cílené a účinné léčbě rakoviny
Mgr. Jakub Rázga, Agilent Technologies
09:30
Prístroje Agilent DAKO – údržba a najčastejšie problémy
Mgr. Marek Kulich, Hermes LabSystems, s. r. o.
09:50
Vplyv vybraných predanalytických faktorov na imunohistochemickú analýzu biomarkerov ER, PR a Ki-67 v karcinómoch prsníka
PhDr. Monika Bialešová, Medicyt, Trenčín
10:15
Chromogény v IHC
Slávka Drahošová, Hermes LabSystems, s. r. o.
10:30
Prestávka
11:00
Kompatibilita imunohistochemických a molekulových vyšetrení v léziách hrubého čreva
prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc., JLF UK, Martin
11:40
Vplyv mezenchýmových stromálnych buniek na progresiu prsníkových nádorov
Ing. Monika Búriková, PhD., Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
12:20
Prestávka
13:10
Dvojité farbenia v praxi a vo vede
Slávka Drahošová, Hermes LabSystems, s. r. o.
13:45
Vylosovanie výhercu a ukončenie seminára
Púchovská 12, 83106 Bratislava | +421 2 4920 6938 |  mail@hermeslab.sk |  www.hermeslab.sk