Logo Hermes
Logo Hermes
Program - Analytická sekcia
08.10.2019 - utorok, Hotel Yasmin Košice - prezentácie 09:00 – 14:15
10.10.2019 - štvrtok, City Hotel Bratislava - prezentácie 09:00 – 14:15
08:45
Registrácia účastníkov
09:00
Pestrý svet plynovej chromatografie
Ján Hrouzek, PhD., Hermes LabSystems, s. r. o.
09:35
Analytické metódy na extrakciu/mikroextrakciu a stanovenie rezíduí pesticídov v nutraceutikách
Ing. Agneša Szarka, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava
10:00
Hmotnostný spektrometer s jednoduchým alebo trojitým kvadrupólom?
Ing. František Kavecký, Hermes LabSystems, s. r. o.
10:30
Prestávka
11:00
Trendy v kvapalinovej chromatografii
Ing. Michal Karabín, Hermes LabSystems, s. r. o.
11:40
Matematické spracovanie analytických dát
Ján Hrouzek, PhD., Hermes LabSystems, s. r. o.
12:20
Prestávka
13:10
Sieťové softvérové riešenia pre chromatografiu
Ing. Štefan Hatrík, PhD., Hermes LabSystems, s. r. o.
13:30
Ramanova spektrometria v QC
Ing. Michal Karabín, Hermes LabSystems, s. r. o.
13:50
Hydrofilná interakčná chromatografia – HILIC
Ing. Slavka Bakardžieva, Hermes LabSystems, s. r. o.
14:15
Vylosovanie výhercu a ukončenie seminára
Púchovská 12, 83106 Bratislava | +421 2 4920 6938 |  mail@hermeslab.sk |  www.hermeslab.sk