logo hermes 02-4488 2954; 02-4920 6938 @hermeslab.sk
Imunohistochémia

Imunohistochemické produkty spoločnosti Agilent Dako poskytujú vysokú kvalitu farbenia, zvýšenú štandardizáciu a zvýšený výkon. Široké portfólio produktov Dako sa kontinuálne rozrastá o nové generácie starostlivo vyberaných klinicky relevantných reagencií a prístrojov.
Portfólio spoločnosti Agilent Dako v oblasti imunohistochémie je kompletným riešením s vysokým dôrazom na kvalitu a služby, ktoré pomáhajú zjednodušovať procesy, odstraňujú odchýlky a minimalizujú potenciálne nedokonalosti farbenia.Portfólio spoločnosti Agilent Dako v oblasti imunohistochémie je kompletným riešením s vysokým dôrazom na kvalitu a služby, ktoré pomáhajú zjednodušovať procesy, odstraňujú odchýlky a minimalizujú potenciálne nedokonalosti farbenia.

image
Protilátky a kontrolné reagencie
Primárne protilátky sa používajú na tkanivové rezy. Polyklonálne protilátky sa dodávajú ako sérum, Ig frakcie,F(ab´)2 fragmenty, alebo izolované afinity. Monoklonálne protilátky sa väčšinou dodávajú ako supernatanty tkanivových kultúr. Séria FLEX RTU GA je navrhnutá pre platformu Dako Omnis, séria IR je pre Autostainer Link 48 a séria IS je pre prístroje Dako Autostainer. Koktaily protilátok ponúkajú dvojfarebné reakcie na jednom tkanivovom reze. Viacúčelové protilátky sú koncentrované polyklonálne protilátky použiteľné pre techniky mimo oblasti imunohistochémie. Sekundárne protilátky sa prioritne používajú ako amplifikátory reakcie medzi protilátkou a antigénom. Kontrolné reagencie sa hodia ako kvalitatívne negatívne vzorky pre primárne protilátky. Všetky protilátky sa dodávajú vo forme kvapalného roztoku s obsahom antimikrobiálnych látok.
image
Vizualizačné systémy
Systém dvojitého farbenia EnVision DuoFLEX umožní stanovenie dvoch a viac markerov na jednom skle s použitím HRP a AP reakcií. Systém bol vyvinutý pre použitie s koktailom protilátok DuoFLEX.
image
Pomocné reagencie pre IHC
Tieto produkty zahŕňajú chromogénne substráty, blokovacie činidlá, pufre , riediace roztoky, proteolycké enzýmy, montovacie médiá, DAKO Pen a pod. V tejto sekcii sa nachádzajú reagencie, ktoré nie sú špecifické pre konkrétny prístroj.
Prístrojové vybavenie

Agilent Dako je lídrom v dodávkach kompletných riešení do patologických laboratórií na celom svete. Vysoko kvalitné diagnostické protilátky, reagencie, prístroje, softvéry, validované protokoly a hlboká znalosť problematiky pomáhajú nemocničným aj výskumným laboratóriám v presnej diagnostike nádorových ochorení a teda aj efektívnej liečbe pacientov.

image
Omnis IHC & ISH
Dako Omnis je odpoveďou na výzvy v moderných patologických laboratóriách, v ktorých sa zvýšila diverzita vzoriek a teda aj nepredvídateľnosť postupov potrebných na ich spracovanie. Zariadenie sa vyznačuje vysokou automatizáciou farbiacich metód a jednoduchým užívateľským rozhraním. Omnis vznikol v spolupráci s patológmi a technikmi z celého sveta tak, aby pokrýval ich potreby. Automatizované farbenia pre IHC a ISH priniesli istotu do diagnostiky nádorových ochorení. Omnis poskytuje patológom aj technikom to, čo si žiadali, aby mohli lepšie využiť čas a lepšie sa postarať o pacienta.
image
PT Link
Automatizované zariadenie na odparafínovanie, revitalizáciu a rehydratáciu parafínových rezov v jednom kroku podstatne prispieva k štandardizácii a optimalizácii IHC postupov. Zariadenie v predhrievacom móde udržiava teplotu pufra v nastaviteľnom rozmedzí teplôt medzi 30 a 85 °C s možnosťou naprogramovať odložený štart. PT Link tiež upozorní na nízku hladinu roztoku.
image
Autostainer Link 48
Autostainer Link 48 je IHC farbiaci automat s novým revolučným softvérom, ktorý zaisťuje optimálne výsledky farbenia pri výrazne zrýchlenom pracovnom procese a možnosťami LAN a LIS pripojení Zaručuje optimálne výsledky farbenia s vysokou kapacitou spracovaných vzoriek. Pre lepšie využitie miesta v laboratóriu a centralizáciu programovania farbenia je možné k jednému počítaču pripojiť tri automaty.
image
CoverStainer H&E
Systém na farbenie hematoxylinom a eozinom, ktorý plne automatizuje každý krok vo farbiacom postupe. Operačná flexibilita umožňuje pokryť špecifické potreby každého laboratória pričom sa vyznačuje vysokou kvalitou a konzistenciou výsledkov s maximálnou produktivitou práce. Systém zahŕňa najmodernejší H&E automat, RTU reagencie, validované a optimalizované protokoly ako aj automatizovaný, inteligentný management reagencií (DakoRMS).
image
Artisan Link Pro Special Staining System
Systém pre špeciálne farbenia je integrálnou súčasťou laboratórnych IHC postupov. Je kombináciou vysoko automatizovaného prístroja Artisan Link Pro, ktorý zjednodušuje a štandardizuje celý pracovný postup, RTU kitov pre jednotlivé farbenia dodávaných v uzavretých kazetách a pomocných reagencii.
image
Coverslipper
Montovací automat pre sklenené krycie sklíčka je svojimi malými rozmermi vhodný pre menšie laboratória ale vysokým výkonom a rýchlosťou pokryje potreby aj veľkých pracovísk. Vyznačuje sa jednoduchou obsluhou, spoľahlivým výkonom a nenáročnou údržbou.
pharmDx

image
Riešenie pharmDx je portfólio kitov "všetko v jednom" pre optimalizáciu procesu diagnosticky. Správne výsledky na prvý pokus pomáhajú okamžite nastaviť správnu liečbu pre každého pacienta. pharmDx je o personalizovanej medicíne.
Tieto kity umožňujú nastavenie liečby individuálne pre každého pacienta. Validované sa vyznačujú vysokou citlivosťou a špecifickosťou.
Pomáhame skvalitniť starostlivosť o pacienta poskytnutím rýchlych a presných výsledkov s vysokou istotou a výrazným skrátením času medzi biopsiou, stanovením diagnózy a nasadením správnej liečby.
Molekulárna patológia

image
In situ hybridizačné (ISH) techniky sa používajú na lokalizáciu špecifických sekvencii nukleových kyselín DNA v bunkách, tkanivách alebo v cytologických preparátoch na chromozómoch alebo v celom jadre. Poskytujeme celý rad prób a kitov zameraných na najdôležitejšie molekulárne testy vyžadované v laboratóriách patologických anatómií. Unikátny IQFISH hybridizačný pufor umožňuje hybridizáciu genomických hybridizačných prób za 60 - 120 minút, pričom je netoxický a nevyžaduje prácu v laminárnom boxe. Krátky čas hybridizácie umožňuje previesť celú FISH metódu od odparafínovania až po zamontovanie iba za 4 hodiny.
Na denaturáciu a hybridizáciu máme poloautomatický prístroj HYBRIDIZER, ktorý sa používa pri fluorescenčných a chromogénnych in situ hybridizačných metódach (FISH, CISH) na histologických a cytologických preparátoch.
Molekulárna patológia

image
Náš unikátny systém pre špeciálne farbenia je integrálnou súčasťou laboratórnych IHC postupov. Automatizuje všetky pracovné úkony od sušenia, odparafínovania až po zafarbenie vzoriek. Je kombináciou automatického prístroja Artisan Link Pro, RTU kitov pre jednotlivé farbenia a pomocných reagencii.
Všetky Artisan reagencie sa dodávajú v uzatvorených patentovaných kazetách, ktoré umožňujú presnú a optimálnu aplikáciu na jednotlivé sklíčka. Celý systém Artisan s vynikajúcou kvalitou a štandardizáciou výsledného farbenia, jednoduchou obsluhou a bezpečnosťou pri práci prispieva k vysokej efektívnosti diagnostických postupov v patologických laboratoriách.
Kontakt
Hermes LabSystems, s. r. o.
Púchovská 12
83106 Bratislava
+421-2-4488 2954
+421-2-4920 6938
@hermeslab.sk
Copyright © Hermes LabSystems