logo hermes 02-4488 2954; 02-4920 6938 @hermeslab.sk logo agilent
Spoločnosť
Obchodné meno: Hermes LabSystems, s. r. o.
Sídlo: Púchovská 12, 83106 Bratislava
Telefón: +421-2-4920 6938, +421-2-4488 2954
Fax: +421-2-4488 8546
E-mail: @hermeslab.sk
IČO: 35 693 487
DIČ: 2020310083
IČ DPH: SK2020310083
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s., Hodžovo nám. 1, 81106 Bratislava
SWIFT (BIC): TATRSKBX
EUR účet: SK91 1100 0000 0026 2604 0775
USD účet: SK10 1100 0000 0028 2302 0036
Zamestnanci
Alžbeta Krištofíková
výkonná riaditeľka
+421 918 629 216
Ján Hrouzek
konateľ spoločnosti
obchodný manažér
+421 905 400 480
Štefan Hatrík
servisný manažér
+421 905 400 470
Obchodné oddelenie
Slavka Bakardžieva
chemická analýza
+421 917 409 210
Slávka Drahošová
diagnostika
+421 915 931 524
František Kavecký
chemická analýza
+421 915 265 639
Michal Karabín
chemická analýza
+421 917 171 116
Ľubica Kulíšková
diagnostika
+421 2 4488 2954
Rostislav Vacula
genomika
+421 917 373 217
Dominika Viselková
genomika
+421 918 111 078
Marcela Žampová
diagnostika
+421 908 397 546
Servisné oddelenie
Hlásenie požiadavky na servis
+421 918 792 537
Michal Bartek
servis, podpora
+421 908 265 579
Marek Kulich
servis, podpora
+421 905 658 708
Tomáš Pilka
servis, podpora
+421 905 645 559
Ľudovít Schreiber
aplikácie
+421 918 368 528
Arnold Varga
servis, podpora
+421 915 718 503
Maroš Varga
koordinátor servisu
+421 918 371 166
Juraj Zajac
servis, podpora
+421 905 850 277
Administratíva
Diana Ambrušová
projekty
+421 918 585 692
Katarína Klaučová
objednávky, admin
+421 905 329 454
Silvia Zvozilová
asistentka predaja, admin
+421 917 870 008
Kontakt
Hermes LabSystems, s. r. o.
Púchovská 12
83106 Bratislava
+421-2-4488 2954
+421-2-4920 6938
@hermeslab.sk
Copyright © Hermes LabSystems