logo hermes 02-4488 2954; 02-4920 6938 @hermeslab.sk
Spoločnosť
Obchodné meno: Hermes LabSystems, s. r. o.
Sídlo: Púchovská 12, 83106 Bratislava
Telefón: +421-2-4920 6938, +421-2-4488 2954
Fax: +421-2-4488 8546
E-mail: @hermeslab.sk
IČO: 35 693 487
DIČ: 2020310083
IČ DPH: SK2020310083
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s., Hodžovo nám. 1, 81106 Bratislava
SWIFT (BIC): TATRSKBX
EUR účet: SK91 1100 0000 0026 2604 0775
USD účet: SK10 1100 0000 0028 2302 0036
Zamestnanci
Ján Hrouzek
konateľ spoločnosti
obchodný manažér
+421 905 400 480
Alžbeta Krištofíková
výkonná riaditeľka
+421 918 629 216
Obchodné oddelenie
Slavka Bakardžieva
chemická analýza
+421 917 409 210
Martin Cyprich
laboratórne potreby
+421 908 733 119
Paulína Galbavá
chemická analýza
+421 905 443 214
Rastislav Hazucha
chemická analýza
+421 907 657 818
František Kavecký
chemická analýza
+421 915 265 639
Michal Karabín
chemická analýza
+421 917 171 116
Rastislava Manduchová
molekulárna biológia
+421 915 783 627
Ľubica Kulíšková
diagnostika
+421 905 642 333
Norbert Plančár
laboratórne potreby
+421 918 989 608
Ondrej Staškovan
laboratórne potreby
+421 907 293 728
Milan Střelec
laboratórne potreby
+421 918 888 468
Rostislav Vacula
molekulárna biológia
+421 917 373 217
Dominika Viselková
molekulárna biológia
+421 918 111 078
Marcela Žampová
diagnostika
+421 908 397 546
Metrologické laboratórium
Patrik Vávrovič
manažér laboratória
+421 917 606 368
Servisné oddelenie
Hlásenie požiadavky na servis
+421 918 792 537
Ivan Kadlečík
servis, podpora
+421 917 912 407
Marek Kulich
servis, podpora
+421 905 658 708
Ján Majer
manažér servisu
+421 918 792 537
Tomáš Pilka
servis, podpora
+421 905 645 559
Adela Švancárová
servis, podpora
+421 917 912 398
Arnold Varga
servis, podpora
+421 915 718 503
Maroš Varga
servis, podpora
+421 918 371 166
Juraj Zajac
servis, podpora
+421 905 850 277
Administratíva
Diana Ambrušová
projekty
+421 918 585 692
Katarína Klaučová
objednávky, admin
+421 905 329 454
Lucia Urban
asistentka predaja, admin
+421 917 592 988
Silvia Zvozilová
asistentka predaja, admin
+421 917 870 008
Kontakt
Hermes LabSystems, s. r. o.
Púchovská 12
83106 Bratislava
+421-2-4488 2954
+421-2-4920 6938
@hermeslab.sk
Copyright © Hermes LabSystems