logo hermes 02-4488 2954; 02-4920 6938 @hermeslab.sk logo agilent
Plynová chromatografia

Agilent ponúka najširšie spektrum GC a GC/MS zariadení včítane spotrebného materiálu a podpory pre ich efektívne využitie. Či už potrebujete flexibilný a spoľahlivý chromatografický hardvér a softvér pre zložitý výskum, jednoduché a robustné systémy pre rutinné produkčné laboratóriá alebo rýchle a prenosné prístroje pre meranie v reálnom čase mimo laboratória, vždy vieme ponúknuť GC a GC/MS riešenia, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám.
Plynové chromatografy od Agilent Technologies umožňujú moderným laboratóriám klásť výrazne vyššie požiadavky na prístrojovú techniku ako to bolo v minulosti. Vďaka vysokému analytickému výkonu výrazne znižujú náklady na prevádzku.

image
GC prístroje
Plynové chromatografy Agilent ponúkajú moderným laboratóriám vysoký analytický výkon a nízke prevádzkové náklady.
Vďaka neustálym inováciám si v tejto oblasti Agilent udržiava vedúce postavenie na svetovom trhu už niekoľko desaťročí. Výrobca pre tieto zariadenia garantuje podporu minimálne desať rokov po ukončení výroby.
image
Selektívne detektory
Selektívne chromatografické detektory dramaticky zvyšujú možnosť detekcie špecifických analytov v zložitých matriciach. Preto okrem najbežnejších GC detektorov (FID, TCD, ECD) ponúkame aj dusíkovo-fosforový detektor (NPD) a plameňovo-fotometrický detektor (FPD). Pre dosiahnutie ešte výššej selektivity a citlivosti slúžia špeciálne chemiluminiscenčné detektory na analýzu stopových koncentrácií látok obsahujúcich síru alebo dusík.
Agilent tiež spolupracuje s mnohými partnermi, aby vám mohol ponúknuť detekčný systém pre akékoľvek chromatografické potreby.
image
Príprava a dávkovanie vzoriek
Zariadenia na dávkovanie vzoriek Agilent zvyšujú výkonnosť a flexibilitu vášho plynového chromatografu.
Ponúkané autosamplery pre GC slúžia nielen na dávkovanie vzoriek do prístroja, ale umožňujú aj ich automatizovanú prípravu (počnúc obyčajným zrieďovaním až po komplikovanú derivatizáciu).
Tieto zariadenia prevyšujú bežne požadovanú presnosť potrebnú pre dávkovanie z menej ako 1 uL vzorky a tiež dávkovanie veľkých objemov.
Agilent tiež dodáva prístroje na tepelnú desorpciu a Purge&Trap, čím pokrýva všetky potenciálne potreby analytických laboratórií.
image
GC technológie
Zariadenia s technológiou kapilárneho prietoku (CFT), modulátory prietoku a ostatné pokročilé GC a GC/MS technológie ponúkajú precízne riadenie prietokov od aplikácií vyžadujúcich jednoduché delenie vzorky, cez spätné premývanie až po GCxGC analytické techniky. Ponúkané CFT zariadenia majú nízku tepelnú kapacitu a preto sú použiteľné priamo v kolónovom termostate.
Použité GC technológie umožňujú lepšie rozlíšenie píkov a vyššiu citlivosť aj pri najnáročnejších analýzach.
image
GC analyzátory
Analyzátory umožňujú spájanie viacerých metód do jedného systému so zárukou výsledkov, čím sa výrazne redukuje čas potrebný na kalibráciu a validáciu systému.
Použitie predkonfigurovaného hardvéru a špecifických separačných nástrojov umožňuje, aby ste sa zamerali viac na prípravu vzoriek, než na odladenie náročných analytických metód.
Kvapalinová chromatografia

Riešenia InfinityLab zahŕňajú LC systémy, kolóny a spotrebný materiál pre zabezpečenia najvyššej výkonosti vo vašom laboratóriu. Kvapalinové chromatografy Agilent stavajú na mnohoročných skúsenostiach s vývojom a výrobou analytických prístrojov. Ponúkame najširšie spektrum LC zariadení pre akýkoľvek rozpočet pre použitie od rutinných analýz až po najzložitejšie výzvy.
Zistite viac o InfinityLab.

image
Analytické riešenia
InfinityLab
Séria analytických kvapalinových chromatografov Agilent InfinityLab LC poskytuje vysoko efektívne prístroje pre každú aplikáciu a rozpočet. HPLC a UHPLC systémy Agilent ponúkajú najnovšie technológie s plnou spätnou kompatibilitou s existujúcimi LC systémami. 1220 Infinity II LC ponúka vysokú kvalitu za prijateľnú cenu. 1260 Infinity II LC je flexiblné zariadenie zaisťujúce vysokú výkonnosť. 1290 Infinity II LC prináša najnovšiu generáciu kvapalinových chromatografov do laboratórií požadujúcich mimoriadne vysoký výkon a výnimočné výsledky.
image
Rozšírené LC systémy
a riešenia
Agilent ponúka inovatívne a dedikované riešenia pre HPLC, SFC a UHPLC analýzy. Portfólio zahŕňajúce 2D-LC a LCxLC riešenia pomáhajú analytikom urýchliť a automatizovať vývoj metód a tiež prenos metód medzi staršími a novými systémami. Nezávisle od toho, či potrebujete deliť viac analytov, vyššiu priepustnosť vzoriek alebo možnosť delenia stopových množstiev analytov, vždy dokážeme ponúknuť riešenie na mieru.
image
InfinityLab LC purifikačné riešenia
InfinityLab LC purifikačné riešenia ponúkajú vysoko výkonnú prístrojovú techniku, kolóny a softvér na izoláciu a purifikáciu vzoriek od analytickej po preparatívnu škálu. Obsiahla a škálovateľá ponuka modulov na spoločnej platforme umožňuje prispôsobiť systém súčasným aj budúcim potrebám laboratória.
image
Moduly systému InfityLab
Postavte si prístroj podľa vlastných potrieb.
Séria InfinityLab LC ponúka najširší výber vysoko výkonných čerpadiel mobilnej fázy, autosamplerov, zariadení na manažment a termostatovanie kolón, detektorov a zberačov frakcií. Nakonfigurujte si podľa vlastných požiadaviek systém, s ktorým dosiahnete najvyššiu možnú operačnú výkonnosť.
Hmotnostná spektrometria

Agilent ponúka spoľahlivé a veľmi presné MS riešenia pre široký okruh priemyselných aj výskumných odvetví. Ponuka zahŕňa bohaté portfólio GC/MS aj LC/MS zariadení, ktorých kvalita ťaží z mnohoročných skúseností pri vývoji a výrobe produktov pre hmotnostnú spektrometriu.

image
GC/MS prístroje
GC/MS prístroje Agilentu poskytujú výkonnosť, flexibilitu a robustnosť, ktorú vyžadujú dnešné moderné laboratóriá. Celé spektrum ponúkaných GC/Q-TOF, GC/QQQ a GC/MSD prístrojov poskytuje výnimočne nízke detekčné limity a všetky funkcionality potrebné pre efektívnu prácu s akýmikoľvek aplikáciami.
image
GC/MS technológie
Pomocou JetClean technológie je možné priebežne automaticky odstráňovať veľkú väčšinu zvyškov matrice z povrchu iónového zdroja GC/MS zariadenia. Vďake tejto patentovanej technológii sa výrazne predlžuje perióda potrebnej údržby, čo zvyšuje produktivitu laboratória.
image
LC/MS prístroje
LC/MS systémy Agilentu poskytujú excelentný a spoľahlivý výkon pre široké spektrum aplikácií od rutinnej kontroly kvality až po najnáročnejší výskum. Prístroje Q-TOF, single-quad a triple-quad ťažia z dlhoročnej histórie spoločnosti v oblasti LC/MS.
image
Iónové zdroje pre LC/MS
Portfólio iónových zdrojov pre LC/MS umožňuje rýchlu a presnú analýzu hľadaných zlúčenín. Zdroje v ponuke zahŕňajú elektrosprej (ESI), chemickú ionizáciu pri atmosferickom tlaku (APCI) a fotoionizáciu pri atmosferickom tlaku (APPI). Flexibilitu rozširujú multimódový zdroj a nanosprej, ako aj HPLC-Chip Cube MS Interface pre biokompatibilné polymérne čipy.
image
RapidFire
High-throughput MS
Riešenia pre analýzy s vysokou priepustnosťou vzoriek (HTS) vylepšujú mnoho aplikácií včítane vývoja liečiv. RapidFire High-Throughput screening MS systémy majú automatizované procesy pre analýzy bez zásahu operátora, výkonné metódy a skríning liečiv s vysokou priepustnosťou vzoriek.
Atómová spektroskopia

Agilent je lídrom inovácií v atómovej spektroskopii. Jeho obsiahle a spoľahlivé portfólio prístrojov v tejto oblasti ponúka široké spektrum riešení pre analýzy vzoriek napr. životného prostredia, potravín a krmív, energetiky a chemického priemyslu, geochémii, testovaní a vývoji materiálov a polovodičovom priemysle.

image
ICP-MS prístroje
ICP-MS systémy spoločnosti Agilent využívajú najmodernejšie technológie pre poskytnutie výnimočnej citlivosti, presnosti a produktivity pri zachovaní jednoduchej obsluhy. Kvadrupólové ICP-MS systémy 7800 a 7900 ponúkajú najvyššiu toleranciu voči matrici, najvyšší dynamický rozsah a najefektívnejšie odstraňovanie interferencií pri analýze stopových obsahov prvkov. ICP-MS 8900 s trojitým kvadrupólom (ICP-QQQ) pridáva možnosť MS/MS meraní pre presné monitorovanie procesov, čo zaručuje najpresnejšie výsledky nedosiahnuteľné so systémami s jednoduchým kvadrupólom.
image
ICP-OES prístroje
Zariadenie Agilent 5110 ICP-OES je vybavené unikátnou Dichroic Spectral Combiner (DSC) technológiou, čo umožňuje synchrónne radiálne a axiálne merania. V kombinácii s vertikálne orientovanou plazmovou hlavicou a vysoko rýchlostným VistaChip II CCD detektorom umožňuje analýzy najzložitejších vzoriek o 55% rýchlejšie, pričom spotrebuje o 50% menej argónu (samozrejme bez akýchkoľvek komromisov v kvalite výsledkov).
image
AAS prístroje
Agilent ponúka široké spektrum AAS prístrojov, ktoré pokrýva akékoľvek analytických aj finančných potrieb. Portfólio obsahuje najrýchleší plameňový AAS prístroj na svete ponúkajúci unikátnu “Fast Sequential” schopnosť vysoko výkonnej plameňovej atomizácie. V ponuke máme aj citlivé AAS prístroje s grafitovou pieckou a samozrejme celý rad pomôcok a prídavných zariadení umožňujúcich vysokú priepustnosť vzoriek, presnosť a spoľahlivosť.
image
MP-AES prístroje
Agilent 4210 MP-AES je vysoko citlivé zariadenie umožňujúce analýzy na ppb úrovni a pri typickej mnohoprvkovej analýze je rýchlejšie ako konvenčný AAS prístroj. Navyše pre svoju prevádzku nepotrebuje horľavé plyny.
Molekulová spektroskopia

Pre laboratóriá zaoberajúce sa materiálovým výskumom, priemyselným výskumom a vývojom, riadením kvality, akademickým výskumom alebo vývojom liečiv ponúka Agilent Technologies v oblasti molekulovej spektroskopie mimoriadne široké portfólio prístrojov.
Vďaka vyše 60-ročným skúsenostiam Agilent prináša prístroje pre UV-Vis-NIR, FTIR, a fluorescenčnú spektroskopiu vyvinuté tak, aby pomáhali pri výskume, charakterizácii a testovaní rôznych tuhých, kvapalných, organických aj anorganických materiálov.
Využite možnosti výkonných, vysoko produktívnych zariadení s jednoduchou obsluhou pre získavanie trvalo spoľahlivých výsledkov.

image
UV-Vis a UV-Vis-NIR prístroje
Výkonné a vysoko produktívne zariadenia pre UV-Vis a UV-Vis-NIR ponúkajú riešenia pre akékoľvek aplikácie v oblasti UV-Vis (-NIR), pričom sa vyznačujú aj mimoriadne jednoduchou obsluhou.
Napríklad spektrofotometer Cary 60 s xenónovou zábleskovou lampou je najrýchlejšie skenujúcim UV-Vis prístrojom na svete, Cary 4000 umožňuje meranie vysoko zakalených roztokov bez použitia integračnej gule a Cary 8454 s diódovým poľom odmeria celé UV-Vis spektrum (190-1100nm) za menej než jednu sekundu.
image
FTIR prístroje
Potrebujete jednoprvkový detektor alebo zhromaždiť stotisíc spektier? Agilent ponúka najvýkonnejšie FTIR mikroskopy a zobrazovacie systémy, pomocou ktorých získate priestorové rozlíšenie synchrotrónu pomocou laboratórneho prístroja. Prístroje Cary 610 a Cary 620 prínašajú bezkonkurenčnú zobrazovaciu schopnosť a citlivosť v oblasti biomedicínskeho a materiálového výskumu.
Robustné stolné a prenosné FTIR analyzátory zase ponúkajú jednoduché a rýchle merania bez ohľadu na veľkosť a umiestnenie vzorky.
image
Fluorescenčná spektroskopia
Potrebujete jednoprvkový detektor alebo zhromaždiť stotisíc spektier? Agilent ponúka najvýkonnejšie FTIR mikroskopy a zobrazovacie systémy, pomocou ktorých získate priestorové rozlíšenie synchrotrónu pomocou laboratórneho prístroja. Prístroje Cary 610 a Cary 620 prínašajú bezkonkurenčnú zobrazovaciu schopnosť a citlivosť v oblasti biomedicínskeho a materiálového výskumu.
Robustné stolné a prenosné FTIR analyzátory zase ponúkajú jednoduché a rýchle merania bez ohľadu na veľkosť a umiestnenie vzorky.
Kapilárna elektroforéza

Zariadenia pre kapilárnu elektroforézu Agilent sú najcitlivejšie na trhu. Prístroj 7100 CE ponúka presnosť kvapalinovej chromatografie. Vďaka niekoľkým separačným módom ponúka zariadenie výnimočnú všestrannosť. K prístroju je tiež možné pripojiť hmotnostné detektory pre CE/MS aplikácie. Technológie a riešenia pre CEC ešte zvyšujú flexibilitu vášho laboratória.

image
7100 CE System
Kapilárna elektroforéza (CE) ponúka rýchlu separáciu s vynikajúcou účinnosťou a rozlíšením, ktorá je pre niektoré analyty len ťažko dosiahnuteľná pomocou kvapalinovej chromatografie.
Môže byť použitá samostatne alebo v kombinácii s hmotnostným detektorom (CE/MS), prípadne ako doplnková technika k HPLC.
Agilent 7100 CE ponúka možnosť niekoľkých aplikačných módov, čím sa stáva veľmi flexibilným nástrojom pre široké pole aplikácií.
image
CE/MS System
CE/MS kombinuje rýchlosť a separačnú účinnosť kapilárnej elektroforézy s informáciami o molekulovej hmotnosti a štruktúre získanými z hmotnostných detektorov. Táto technika bola úspešne použitá pri stanovení rôznych analytov v zložitých matriciach.
Prístroj 7100 CE je možné pripojiť k akémukoľvek hmotnostnému detektoru z radu Agilent 6000, pričom celý systém je riadený z jedného počítača.
Zariadenie je možné pripojiť aj k ICP-MS a ICP-QQQ systémom spoločnosti Agilent Technologies.
Automatizácia

Zariadenia na narábanie s kvapalinami umožňujúce jednoduchšie, presnejšie a efektívnejšie narábanie so vzorkami.

image
Automatizované pipetovacie stanice
Inovatívne kartridžové technológie v Bravo Platform ponúkajú stabilitu a univerzálnosť, kým Vertical Pipetting Station poskytuje excelentný pipetovací výkon pri aplikáciách vyžadujúcich prácne a presné narábanie s roztokmi.
image
Manažment mikroplatničiek
a robotika
Doplnky pre manažment mikroplatničiek a robotické systémy ponúkajú automatizované riešenia pre riadenie a urýchlenie procesov v laboratóriu.
Systémy BenchBot Robot a BenchCel automatizujú prácu a ukladanie mikroplatničiek. V ponuke sú tiež zariadenia na uzatváranie a značenia platničiek, vďaka čomu sa zrýchľuje a sprehľadňuje tok vzoriek.
Testovanie disolúcie

Agilent prichádza so širokou ponukou na testovanie disolúcie. Všetky systémy spĺňajú požiadavky liekopisov USP, EP a JP. Disolučné systémy Agilent poskytujú najširšiu škálu zariadení pre fyzikálne testovanie na trhu.

image
Automatizované disolučné systémy
Pre splnenie náročných výziev pri testovaní disolúcie ponúka Agilent vysoko kvalitné automatizované systémy. Portfólio disolučných systémov Cary UV zahŕňa napríklad Cary 60 Fiber Optic Dissolution System s jednoduchou údržbou a Cary 60 Multicell UV Dissolution System, ktorý obsahuje menič kyviet pre rýchlejšie získavanie výsledkov.
image
Automatizované vzorkovacie systémy
Rýchle a reprodukovateľné vzorkovanie je základom efektívneho a produktívneho testovania disolúcie. Použitie automatického vzorkovacieho systému 850-DS výrazne zvyšuje priepustnosť vzoriek.
Naša ponuka zahŕňa autosamplery, čerpadlá a iné doplnky pre všetky druhy vzoriek.
image
Disolučné zariadenia
Agilent prichádza so širokou ponukou na testovanie disolúcie. Všetky systémy spĺňajú požiadavky liekopisov USP, EP a JP. Disolučné systémy Agilent poskytujú najširšiu škálu zariadení pre fyzikálne testovanie na trhu.
image
Testovanie dezintegrácie
Agilent ponúka inovatívne disolučné zariadenie pre presné meranie dezintegrácie na častice za štandardných podmienok. Prístroj 100 Automated Disintegration Apparatus je plne programovateľné riešenie poskytujúce spoľahlivé výsledky z testov dezintegrácie. Zariadenie je kompaktné, vyznačuje sa jednoduchou obsluhou a spĺňa všetky požiadavky liekopisov.
Kolóny a príprava vzoriek

image.pdf (4.6 MB)
Kolóny pre plynovú chromatografiu
GC kolóny Agilent J&W poskytujú najvyššiu inertnosť, najnižšiu úroveň uvoľňovania mobilnej fázy (bleeding) a maximálnu reprokudovateľnosť na trhu. Kolóny s nízkou tepelnou kapacitou (Low Thermal Mass - LTM) umožňujú výrazne znižovať čas gradientových analýz pri súčasnom znížení spotreby energií.
V ponuke máme tiež náplňové GC kolóny (napríklad pre aplikácie pri spracovaní uhľovodíkov) a na kolóny pripravené na mieru podľa potrieb užívateľa.
image.pdf (9.8 MB)
Kolóny pre kvapalinovú chromatografiu
LC kolóny Agilent poskytujú spoľahlivý vysoký výkon v širokom spektre LC aplikácií.
Ponúkame LC, HPLC, UHPLC a UPLC kolóny tak pre analýzy malých molekúl, ako ja na separáciu biomolekúl, mapovanie glykánov alebo analýzu proteínov.
Kolóny Poroshell predstavujú najvyšší štandard selektivity a citlivosti dostupný na trhu.
V ponuke máme tiež všetky bežné LC štandardy, kartridžové kolónové systémy a kity pre zjednodušenie vývoja analytických metód.
image.pdf (3.0 MB)
Príprava vzoriek
Široké spektrum produktov na prípravu vzoriek pomáha dosahovať lepšie výsledky analýz, pričom aj v nezanedbateľnej miere predlžujú životnosť kolón. Produkty Agilent na purifikáciu a filtráciu vzoriek pomáhajú v získavaní spoľahlivých výsledkov pri opakovaných analýzach.
Príprava vzoriek s použitím techník QuEChERS, SPE, SPME alebo SLE zaručuje čistejšie vzorky bez nežiadúcich kontaminantov a interferencií aj pri najzložitejších matriciach.
V ponuke máme striekačkové filtre s membránami pre všetky typy vzoriek.
Spotrebný materiál

image
Materiál pre chromatografiu
a spektroskopiu
Získavanie presných a reprodukovateľných výsledkov v chromatografii a spektroskopii v neposlednom rade závisí od spoľahlivého a kvalitného spotrebného materiálu. Pre zabezpečenie najvyššej možnej kvality výsledkov prinášame kompletnú ponuku vialiek, uzáverov, striekačiek, rôznych spojok, tesnení, manažmentu plynov a pod.
image
Agilent CrossLab
Agilent CrossLab je rozrastajúca sa ponuka dôležitého spotrebného materiálu pre GC, HPLC a spektroskopiu kritického pre optimálny výkon zariadení a produktivitu.
Sú vyrábané tak, aby boli v plnej zhode so širokou škálou zariadení bez ohľadu na ich výrobcu - materiál je plne kompatibilný aj s prístrojmi od výrobcov ako Bruker, CTC, Perkin Elmer, Waters, Shimadzu, Thermo/Dionex a iní.
Kontakt
Hermes LabSystems, s. r. o.
Púchovská 12
83106 Bratislava
+421-2-4488 2954
+421-2-4920 6938
@hermeslab.sk
Copyright © Hermes LabSystems