logo hermes 02-4488 2954; 02-4920 6938 @hermeslab.sk
Plynová chromatografia

Agilent ponúka najširšie spektrum GC a GC/MS zariadení včítane spotrebného materiálu a podpory pre ich efektívne využitie. Či už potrebujete flexibilný a spoľahlivý chromatografický hardvér a softvér pre zložitý výskum, jednoduché a robustné systémy pre rutinné produkčné laboratóriá alebo rýchle a prenosné prístroje pre meranie v reálnom čase mimo laboratória, vždy vieme ponúknuť GC a GC/MS riešenia, ktoré budú vyhovovať vašim potrebám.
Plynové chromatografy od Agilent Technologies umožňujú moderným laboratóriám klásť výrazne vyššie požiadavky na prístrojovú techniku ako to bolo v minulosti. Vďaka vysokému analytickému výkonu výrazne znižujú náklady na prevádzku.

image
GC prístroje
Plynové chromatografy Agilent ponúkajú moderným laboratóriám vysoký analytický výkon a nízke prevádzkové náklady.
Vďaka neustálym inováciám si v tejto oblasti Agilent udržiava vedúce postavenie na svetovom trhu už niekoľko desaťročí. Výrobca pre tieto zariadenia garantuje podporu minimálne desať rokov po ukončení výroby.
image
Selektívne detektory
Selektívne chromatografické detektory dramaticky zvyšujú možnosť detekcie špecifických analytov v zložitých matriciach. Preto okrem najbežnejších GC detektorov (FID, TCD, ECD) ponúkame aj dusíkovo-fosforový detektor (NPD) a plameňovo-fotometrický detektor (FPD). Pre dosiahnutie ešte výššej selektivity a citlivosti slúžia špeciálne chemiluminiscenčné detektory na analýzu stopových koncentrácií látok obsahujúcich síru alebo dusík.
Agilent tiež spolupracuje s mnohými partnermi, aby vám mohol ponúknuť detekčný systém pre akékoľvek chromatografické potreby.
image
Príprava a dávkovanie vzoriek
Zariadenia na dávkovanie vzoriek Agilent zvyšujú výkonnosť a flexibilitu vášho plynového chromatografu.
Ponúkané autosamplery pre GC slúžia nielen na dávkovanie vzoriek do prístroja, ale umožňujú aj ich automatizovanú prípravu (počnúc obyčajným zrieďovaním až po komplikovanú derivatizáciu).
Tieto zariadenia prevyšujú bežne požadovanú presnosť potrebnú pre dávkovanie z menej ako 1 uL vzorky a tiež dávkovanie veľkých objemov.
Agilent tiež dodáva prístroje na tepelnú desorpciu a Purge&Trap, čím pokrýva všetky potenciálne potreby analytických laboratórií.
image
GC technológie
Zariadenia s technológiou kapilárneho prietoku (CFT), modulátory prietoku a ostatné pokročilé GC a GC/MS technológie ponúkajú precízne riadenie prietokov od aplikácií vyžadujúcich jednoduché delenie vzorky, cez spätné premývanie až po GCxGC analytické techniky. Ponúkané CFT zariadenia majú nízku tepelnú kapacitu a preto sú použiteľné priamo v kolónovom termostate.
Použité GC technológie umožňujú lepšie rozlíšenie píkov a vyššiu citlivosť aj pri najnáročnejších analýzach.
image
GC analyzátory
Analyzátory umožňujú spájanie viacerých metód do jedného systému so zárukou výsledkov, čím sa výrazne redukuje čas potrebný na kalibráciu a validáciu systému.
Použitie predkonfigurovaného hardvéru a špecifických separačných nástrojov umožňuje, aby ste sa zamerali viac na prípravu vzoriek, než na odladenie náročných analytických metód.
Kvapalinová chromatografia

Riešenia InfinityLab zahŕňajú LC systémy, kolóny a spotrebný materiál pre zabezpečenia najvyššej výkonosti vo vašom laboratóriu. Kvapalinové chromatografy Agilent stavajú na mnohoročných skúsenostiach s vývojom a výrobou analytických prístrojov. Ponúkame najširšie spektrum LC zariadení pre akýkoľvek rozpočet pre použitie od rutinných analýz až po najzložitejšie výzvy.
Zistite viac o InfinityLab.

image
Analytické HPLC Systémy
Séria analytických kvapalinových chromatografov Agilent InfinityLab LC poskytuje vysoko efektívne prístroje pre každú aplikáciu a rozpočet. HPLC a UHPLC systémy Agilent ponúkajú najnovšie technológie s plnou spätnou kompatibilitou s existujúcimi LC systémami. 1220 Infinity II LC ponúka vysokú kvalitu za prijateľnú cenu. 1260 Infinity II LC je flexiblné zariadenie zaisťujúce vysokú výkonnosť. 1290 Infinity II LC prináša najnovšiu generáciu kvapalinových chromatografov do laboratórií požadujúcich mimoriadne vysoký výkon a výnimočné výsledky.
image
Aplikačne špecifické
HPLC systémy
Agilent ponúka inovatívne a dedikované riešenia pre HPLC, SFC a UHPLC analýzy. Portfólio zahŕňajúce 2D-LC a LCxLC riešenia pomáhajú analytikom urýchliť a automatizovať vývoj metód a tiež prenos metód medzi staršími a novými systémami. Nezávisle od toho, či potrebujete deliť viac analytov, vyššiu priepustnosť vzoriek alebo možnosť delenia stopových množstiev analytov, vždy dokážeme ponúknuť riešenie na mieru.
image
HPLC moduly
Zostavte si prístroj podľa vlastných potrieb.
Séria InfinityLab LC ponúka najširší výber vysoko výkonných čerpadiel mobilnej fázy, autosamplerov, zariadení na manažment a termostatovanie kolón, detektorov a zberačov frakcií. Nakonfigurujte si podľa vlastných požiadaviek systém, s ktorým dosiahnete najvyššiu možnú operačnú výkonnosť.
Hmotnostná spektrometria

Agilent ponúka spoľahlivé a veľmi presné MS riešenia pre široký okruh priemyselných aj výskumných odvetví. Ponuka zahŕňa bohaté portfólio GC/MS aj LC/MS zariadení, ktorých kvalita ťaží z mnohoročných skúseností pri vývoji a výrobe produktov pre hmotnostnú spektrometriu.

image
GC/MS prístroje
GC/MS prístroje Agilentu poskytujú výkonnosť, flexibilitu a robustnosť, ktorú vyžadujú dnešné moderné laboratóriá. Celé spektrum ponúkaných GC/Q-TOF, GC/QQQ a GC/MSD prístrojov poskytuje výnimočne nízke detekčné limity a všetky funkcionality potrebné pre efektívnu prácu s akýmikoľvek aplikáciami.
image
GC/MS technológie
Pomocou JetClean technológie je možné priebežne automaticky odstráňovať veľkú väčšinu zvyškov matrice z povrchu iónového zdroja GC/MS zariadenia. Vďake tejto patentovanej technológii sa výrazne predlžuje perióda potrebnej údržby, čo zvyšuje produktivitu laboratória.
image
LC/MS prístroje
LC/MS systémy Agilentu poskytujú excelentný a spoľahlivý výkon pre široké spektrum aplikácií od rutinnej kontroly kvality až po najnáročnejší výskum. Prístroje Q-TOF, single-quad a triple-quad ťažia z dlhoročnej histórie spoločnosti v oblasti LC/MS.
image
Iónové zdroje pre LC/MS
Portfólio iónových zdrojov pre LC/MS umožňuje rýchlu a presnú analýzu hľadaných zlúčenín. Zdroje v ponuke zahŕňajú elektrosprej (ESI), chemickú ionizáciu pri atmosferickom tlaku (APCI) a fotoionizáciu pri atmosferickom tlaku (APPI). Flexibilitu rozširujú multimódový zdroj a nanosprej, ako aj HPLC-Chip Cube MS Interface pre biokompatibilné polymérne čipy.
image
RapidFire
High-throughput MS
Riešenia pre analýzy s vysokou priepustnosťou vzoriek (HTS) vylepšujú mnoho aplikácií včítane vývoja liečiv. RapidFire High-Throughput screening MS systémy majú automatizované procesy pre analýzy bez zásahu operátora, výkonné metódy a skríning liečiv s vysokou priepustnosťou vzoriek.
Atómová spektroskopia

Agilent je lídrom inovácií v atómovej spektroskopii. Jeho obsiahle a spoľahlivé portfólio prístrojov v tejto oblasti ponúka široké spektrum riešení pre analýzy vzoriek napr. životného prostredia, potravín a krmív, energetiky a chemického priemyslu, geochémii, testovaní a vývoji materiálov a polovodičovom priemysle.

image
ICP-MS prístroje
ICP-MS systémy spoločnosti Agilent využívajú najmodernejšie technológie pre poskytnutie výnimočnej citlivosti, presnosti a produktivity pri zachovaní jednoduchej obsluhy. Kvadrupólové ICP-MS systémy 7850 a 7900 ponúkajú najvyššiu toleranciu voči matrici, najvyšší dynamický rozsah a najefektívnejšie odstraňovanie interferencií pri analýze stopových obsahov prvkov. ICP-MS 8900 s trojitým kvadrupólom (ICP-QQQ) pridáva možnosť MS/MS meraní pre presné monitorovanie procesov, čo zaručuje najpresnejšie výsledky nedosiahnuteľné so systémami s jednoduchým kvadrupólom.
image
ICP-OES prístroje
Agilent ICP-OES prístroje posúvajú vaše laboratórium na mimoriadnu úroveň presnosti. Inovatívne systémy atómovej spektroskopie Agilent používajú jedinečnú technológiu synchrónneho vertikálneho duálneho zobrazenia (SVDV), radiálneho zobrazenia a technológie dichroického spektrálneho kombinátora (DSC).
image
AAS prístroje
Agilent ponúka široké spektrum AAS prístrojov, ktoré pokrýva akékoľvek analytických aj finančných potrieb. Portfólio obsahuje najrýchleší plameňový AAS prístroj na svete ponúkajúci unikátnu “Fast Sequential” schopnosť vysoko výkonnej plameňovej atomizácie. V ponuke máme aj citlivé AAS prístroje s grafitovou pieckou a samozrejme celý rad pomôcok a prídavných zariadení umožňujúcich vysokú priepustnosť vzoriek, presnosť a spoľahlivosť.
image
MP-AES prístroje
Agilent 4210 MP-AES je vysoko citlivé zariadenie umožňujúce analýzy na ppb úrovni a pri typickej mnohoprvkovej analýze je rýchlejšie ako konvenčný AAS prístroj. Navyše pre svoju prevádzku nepotrebuje horľavé plyny.
Molekulová spektroskopia

Pre laboratóriá zaoberajúce sa materiálovým výskumom, priemyselným výskumom a vývojom, riadením kvality, akademickým výskumom alebo vývojom liečiv ponúka Agilent Technologies v oblasti molekulovej spektroskopie mimoriadne široké portfólio prístrojov.
Vďaka vyše 60-ročným skúsenostiam Agilent prináša prístroje pre UV-Vis-NIR, FTIR, a fluorescenčnú spektroskopiu vyvinuté tak, aby pomáhali pri výskume, charakterizácii a testovaní rôznych tuhých, kvapalných, organických aj anorganických materiálov.
Využite možnosti výkonných, vysoko produktívnych zariadení s jednoduchou obsluhou pre získavanie trvalo spoľahlivých výsledkov.

image
UV-Vis a UV-Vis-NIR
Vďaka dlhoročnej excelentnosti a inováciám optického dizajnu poskytujú spektrofotometre Agilent Cary UV-Vis a UV-Vis-NIR bezkonkurenčný výkon v rôznych aplikáciách. Presné a intuitívne systémy poskytujú výnimočné rozlíšenie a neprekonateľnú linearitu.
Tieto zariadenia dopĺňa aj komplexné portfólio príslušenstva a spotrebného materiálu pre UV-Vis a UV-Vis-NIR, čo prináša do laboratórií ešte vyššiu flexibilitu a výkon v aplikáciách UV-Vis a NIR spektroskopie.
image
FTIR
Portfólio Agilent Cary FTIR zariadení zahŕňa širokú škálu prístrojov FTIR, od robustných ručných systémov pre terénnu analýzu až po spoľahlivé stolné prístroje pre bežné aplikácie a špičkový výskum. Agilent FTIR analyzátory poskytujú efektívny výkon pre vaše špecifické potreby meraní v IR oblasti, zatiaľ čo pôvodné príslušenstvo a spotrebný materiál udržujú váš prístroj v optimálnom stave.
image
LDIR
LDIR (Laser Direct InfraRed) chemické zobrazovanie poskytuje rýchlu a zjednodušenú cestu k molekulárnemu zobrazovaniu pomocou kvantového kaskádového laseru (QCL) spojeného s rýchlo skenujúcou optikou. Chemický zobrazovací systém Agilent 8700 LDIR poskytuje vysokokvalitné zobrazovacie a spektrálne údaje pri analýze zloženia farmaceutických tabliet, laminátov, tkanív a vlákien.
image
Fluorescenčná spektroskopia
Systém Agilent Cary Eclipse ponúka najvyššiu úroveň výkonu vo fluorescenčnej spektrofotometrii. Vďaka širokej škále dostupného príslušenstva a spotrebného materiálu poskytuje flexibilitu a inováciu a konzistentné analytické výsledky v rade aplikácií fluorescenčnej spektroskopie. Unikátna technológia xenónových výbojok v spektrofotometri Cary Eclipse poskytuje vynikajúcu citlivosť, odolnosť voči svetlu v miestnosti a je ideálne vhodná na použitie s technológiou optických vlákien a na analýzu biologických vzoriek.
Kapilárna elektroforéza

Zariadenia pre kapilárnu elektroforézu Agilent sú najcitlivejšie na trhu. Prístroj 7100 CE ponúka presnosť kvapalinovej chromatografie. Vďaka niekoľkým separačným módom ponúka zariadenie výnimočnú všestrannosť. K prístroju je tiež možné pripojiť hmotnostné detektory pre CE/MS aplikácie. Technológie a riešenia pre CEC ešte zvyšujú flexibilitu vášho laboratória.

image
7100 CE System
Kapilárna elektroforéza (CE) ponúka rýchlu separáciu s vynikajúcou účinnosťou a rozlíšením, ktorá je pre niektoré analyty len ťažko dosiahnuteľná pomocou kvapalinovej chromatografie.
Môže byť použitá samostatne alebo v kombinácii s hmotnostným detektorom (CE/MS), prípadne ako doplnková technika k HPLC.
Agilent 7100 CE ponúka možnosť niekoľkých aplikačných módov, čím sa stáva veľmi flexibilným nástrojom pre široké pole aplikácií.
image
CE/MS System
CE/MS kombinuje rýchlosť a separačnú účinnosť kapilárnej elektroforézy s informáciami o molekulovej hmotnosti a štruktúre získanými z hmotnostných detektorov. Táto technika bola úspešne použitá pri stanovení rôznych analytov v zložitých matriciach.
Prístroj 7100 CE je možné pripojiť k akémukoľvek hmotnostnému detektoru z radu Agilent 6000, pričom celý systém je riadený z jedného počítača.
Zariadenie je možné pripojiť aj k ICP-MS a ICP-QQQ systémom spoločnosti Agilent Technologies.
Testovanie disolúcie

Agilent prichádza so širokou ponukou na testovanie disolúcie. Všetky systémy spĺňajú požiadavky liekopisov USP, EP a JP. Disolučné systémy Agilent poskytujú najširšiu škálu zariadení pre fyzikálne testovanie na trhu.

image
Automatizované disolučné systémy
Pre splnenie náročných výziev pri testovaní disolúcie ponúka Agilent vysoko kvalitné automatizované systémy. Portfólio disolučných systémov Cary UV zahŕňa napríklad Cary 60 Fiber Optic Dissolution System s jednoduchou údržbou a Cary 60 Multicell UV Dissolution System, ktorý obsahuje menič kyviet pre rýchlejšie získavanie výsledkov.
image
Automatizované vzorkovacie systémy
Rýchle a reprodukovateľné vzorkovanie je základom efektívneho a produktívneho testovania disolúcie. Použitie automatického vzorkovacieho systému 850-DS výrazne zvyšuje priepustnosť vzoriek.
Naša ponuka zahŕňa autosamplery, čerpadlá a iné doplnky pre všetky druhy vzoriek.
image
Disolučné zariadenia
Agilent prichádza so širokou ponukou na testovanie disolúcie. Všetky systémy spĺňajú požiadavky liekopisov USP, EP a JP. Disolučné systémy Agilent poskytujú najširšiu škálu zariadení pre fyzikálne testovanie na trhu.
image
Testovanie dezintegrácie
Agilent ponúka inovatívne disolučné zariadenie pre presné meranie dezintegrácie na častice za štandardných podmienok. Prístroj 100 Automated Disintegration Apparatus je plne programovateľné riešenie poskytujúce spoľahlivé výsledky z testov dezintegrácie. Zariadenie je kompaktné, vyznačuje sa jednoduchou obsluhou a spĺňa všetky požiadavky liekopisov.
Kolóny a príprava vzoriek

image.pdf (4.6 MB)
Kolóny pre plynovú chromatografiu
Kolóny Agilent J&W ponúkajú najvyššie štandardy dostupné na trhu. Poskytujú špičkovú technológiu, najvyššiu inertnosť, najmenšie uvoľňovanie mobilnej fázy a najprísnejšie špecifikácie reprodukovateľnosti. V ponuke sú špeciálne GC kolóny pre Intuvo 9000 GC, kolóny pre 8890 GC, ktoré obsahujú Smart Key, ako aj kolóny s nízkou tepelnou kapacitou a náplňové GC kolóny pre aplikácie, ako sú napríklad analýzy pri spracovaní uhľovodíkov.
image.pdf (9.8 MB)
Kolóny pre kvapalinovú chromatografiu
LC kolóny Agilent poskytujú spoľahlivý vysoký výkon v širokom spektre LC aplikácií.
Ponúkame LC, HPLC, UHPLC a UPLC kolóny tak pre analýzy malých molekúl, ako aj na separáciu biomolekúl, mapovanie glykánov alebo analýzu proteínov.
Kolóny Poroshell predstavujú najvyšší štandard selektivity a citlivosti dostupný na trhu.
V ponuke máme tiež všetky bežné LC štandardy, kartridžové kolónové systémy a kity pre zjednodušenie vývoja analytických metód.
image.pdf (3.0 MB)
Príprava vzoriek
Zaistite si spoľahlivé výsledky perfektnou prípravou vzoriek
Široké spektrum produktov na prípravu vzoriek pomáha dosahovať lepšie výsledky analýz, pričom aj v nezanedbateľnej miere predlžujú životnosť kolón. Produkty Agilent na purifikáciu a filtráciu vzoriek pomáhajú v získavaní spoľahlivých výsledkov pri opakovaných analýzach.
Príprava vzoriek s použitím techník QuEChERS, SPE, SPME alebo SLE zaručuje čistejšie vzorky bez nežiadúcich kontaminantov a interferencií aj pri najzložitejších matriciach.
Spotrebný materiál

image
Materiál pre chromatografiu
a spektroskopiu
Získavanie presných a reprodukovateľných výsledkov v chromatografii a spektroskopii v neposlednom rade závisí od spoľahlivého a kvalitného spotrebného materiálu. Pre zabezpečenie najvyššej možnej kvality výsledkov prinášame kompletnú ponuku vialiek, uzáverov, striekačiek, rôznych spojok, tesnení, manažmentu plynov a pod.
Kontakt
Hermes LabSystems, s. r. o.
Púchovská 12
83106 Bratislava
+421-2-4488 2954
+421-2-4920 6938
@hermeslab.sk
Copyright © Hermes LabSystems