logo Hermes eNews
Zľava 10% na kolóny POROSHELL
PONUKA PLATÍ DO 31.12.2022
Pred viac ako 15 rokmi spoločnosť Agilent prvýkrát predstavila technológiu kolón s povrchovo poréznymi časticami Poroshell 300 pre veľké molekuly. Neskôr nasledovali aj kolóny Poroshell 120 pre malé molekuly.
Medzičasom sa rodina InfinityLab Poroshell výrazne rozrástla a v súčasnosti zahrňuje 19 rozličných stacionárnych fáz, vrátane fáz pre chirálne a HILIC separácie. Či už používate tradičné HPLC alebo najnovšie UHPLC systémy, tieto kolóny ponúkajú výnimočnú separačnú účinnosť a dokážu výrazne zvýšiť priepustnosť vzoriek vo vašom laboratóriu.
Kolóny InfinityLab Poroshell 120 sú založené na technológii povrchovo poréznych častíc. Častice sa skladajú z pevného jadra z oxidu kremičitého a poréznej vonkajšej vrstvy, v ktorej póroch dochádza k prenosu hmoty. V porovnaní s tradičnými plne poréznymi časticami rovnakej (alebo podobnej) veľkosti poskytujú častice InfinityLab Poroshell vyššiu chromatografickú účinnosť a umožňujú rýchle separácie s vysokým rozlíšením.
Najvýznamnejšie vlastnosti Poroshell kolón:
  • Vynikajúca reprodukovateľnosť medzi šaržami.
  • Jednoduchý prechod z HPLC na UHPLC.
  • Ku všetkým stacionárnym fázam plno poréznych kolón Zorbax existuje adekvátna kolóna s pevným jadrom Poroshell.
  • Jednoduchý vývoj metód.
  • Ponuka širokého spektra rôznych fáz.
  • Dlhá životnosť kolón.
HPLC 4 μm
Maximálny tlak: 600 bar
Ideálne pre Agilent 1220 Infinity II LC
image: Chromatograms
HPLC alebo UHPLC 2.7 μm
Maximálny tlak: 600 bar
Ideálne pre Agilent 1260 Infinity II LC
image: Chromatograms
UHPLC 1.9 μm
Maximálny tlak: 1300 bar
Ideálne pre Agilent 1290 Infinity II LC
image: Chromatograms

Ku všetkým stacionárnym fázam plne poréznych kolón Zorbax existuje adekvátna kolóna s pevným jadrom Poroshell.
Pri prenose metód z plne poréznych kolón na kolóny s pevným jadrom nedochádza k posunom retenčných časov.

InfinityLab Poroshell 120 EC-C18 ZORBAX Eclipse Plus C18
InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP ZORBAX Bonus-RP
InfinityLab Poroshell 120 EC-C8 ZORBAX Eclipse Plus EC-C8
InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq ZORBAX StableBond SB-Aq
InfinityLab Poroshell 120 Phenyl-Hexyl ZORBAX Eclipse Plus Phenyl-Hexyl
InfinityLab Poroshell 120 EC-CN ZORBAX Eclipse XDB-CN
InfinityLab Poroshell 120 SB-C18 (SB-C8) ZORBAX StableBond SB-C18 (SB-C8)
InfinityLab Poroshell 120 HILIC ZORBAX HILIC Plus
Poroshell 120 Veľkosť
častíc [µm]
Teplotný
limit [°C]
Rozsah pH USP Benefity a aplikácie
EC-C18 1.9, 2.7, 4 60 2.0-8.0 L1 Všeobecné využitie
Vynikajúci tvar píku a účinnosť pre kyseliny, zásady a neutrálne látky
EC-C8 1.9, 2.7, 4 60 2.0-8.0 L7 Všeobecné využitie
Nižšia retencia hydrofóbnych analytov ako pri C18
SB-C18 1.9, 2.7, 4 90 1.0-8.0 L1 Nízke pH
Vynikajúca stabilita a tvar píku vo vysoko kyslom prostredí
SB-C8 2.7 80 1.0-8.0 L7 Nízke pH
Vynikajúca stabilita pri nízkom pH nižšia retencia hydrofóbnych analytov ako pri C18
HPH-C18 1.9, 2.7, 4 60 2.0-11.0 L1 Vysoké pH
Robustné prevedenie a dlhá životnosť
Navrhnuté pre dlhšiu životnosť, najmä v podmienkach vysokého pH
Rovnaká selektivita ako pri EC-C18
HPH-C8 2.7, 4 60 2.0-11.0 L7 Vysoké pH
Robustné prevedenie a dlhá životnosť
Nižšia retencia hydrofóbnych analytov ako pri C18
CS-C18 2.7 90 1.0-11.0 L1 Alternatívna selektivita
Vylepšený tvar píku a kapacita vzorky pre bázické zlúčeniny v mobilných fázach s nízkou iónovou silou
Vysoké pH
Bonus-RP 2.7 60 2.0-8.0 L60 Alternatívna selektivita k C18
Jedinečná selektivita vďaka vloženej polárnej skupine, stabilná v 100% vodnom prostredí
PFP 1.9, 2.7, 4 60 2.0-8.0 L43 Alternatívna selektivita
Dokonalejší tvar píku pre polárne a nepolárne analyty
Jedinečná selektivita pre aromatické a halogenované zlúčeniny
Phenyl-Hexyl 1.9, 2.7, 4 60 2.0-8.0 L11 Alternatívna selektivita s aromatickými skupinami
Vysoko nepolárna fáza využívajúca interakcie π-π
SB-Aq 1.9, 2.7, 4 80 1.0-8.0 L96 Alternatívna selektivita
Dokonalejší tvar píku a retencia polárnych zlúčenín pri použití LC v reverznej fáze
Výnimočná stabilita vo vodnom prostredí, vrátane 100% vody
EC-CN 2.7 60 2.0-8.0 L10 Alternatívna selektivita
Použitie v reverznej fáze pre alternatívnu selektivitu polárnych a strednepolárnych zlúčenín
Použitie v normálnej fáze pre excelentvý tvar píku a retenciu nepolárnych analytov
HILIC-Z 1.9, 2.7, 4 80 2.0-12.0 L114 Polárne analyty
Stacionárna fáza s zwitterionovými skupinami
Vynikajúca retencia vysoko polárnych alebo nabitých zlúčenín pomocou HILIC
Robustný výkon pri vysokom pH alebo vysokej teplote
HILIC 1.9, 2.7, 4 60 1.0-8.0 L3 Polárne analyty
Vynikajúca retencia polárnych zlúčenín pomocou HILIC
HILIC-OH5 2.7 45 1.0-7.0 L86 Polárne analyty
Stacionárna fáza Poly-hydroxy fructan ponúka alternatívnu selektivitu k iným HILIC fázam
Chiral-V 2.7 45 2.5-7.0 L88 Chirálne separácie
Amíny, profény a komplexné zásadité a neutrálne zlúčeniny
Reverzná fáza, polárna iónová normálna fáza alebo polárny organický režim
Chiral-T 2.7 45 2.5-7.0 L63 Chirálne separácie
Beta blokátory, hydroxylové kyseliny, aminokyseliny, profény, benzodiazepíny a hydantoíny
Reverzná fáza, polárna iónová normálna fáza alebo polárny organický režim
Chiral-CD 2.7 45 3.0-7.0 L45 Chirálne separácie
Stimulanty, fungicídy a chránené aminokyseliny
Reverzná fáza alebo polárne organické režimy
Chiral-CF 2.7 45 3.0-7.0 - Chirálne separácie
Primárne amíny
Polárne organické alebo normálne režimy
NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS:
Ing. Michal Karabín michal.karabin@hermeslab.sk +421 917 171 116
Ing. František Kavecký frantisek.kavecky@hermeslab.sk +421 915 265 639
Ing. Slavka Bakardžieva slavka.b@hermeslab.sk +421 917 409 210
Mgr. Paulína Galbavá, PhD. paulina.galbava@hermeslab.sk +421 905 443 214